Εργαλεία και μηχανές

Εργαλείο είναι κάθε αντικείμενο που χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση της χειρωνακτικής εργασίας φέρνοντας αλλαγές σε κάποιο άλλο αντικείμενο. Τα εργαλεία

Γενικά

Η τεχνολογία έχει σχέση με την ανθρώπινη δραστηριότητα, και συγκεκριμένα με την προσπάθεια του ανθρώπου να επιλύσει διάφορα πρακτικά προβλήματα

Μεταφορές και εποκοινωνίες

Μεταφορές Με τον όρο μεταφορές νοούνται το σύνολο των διαφόρων τρόπων μετακίνησης προσώπων ή              πραγμάτων από τόπο σε τόπο. Τα

Ενέργεια και Ισχύς

Η ενέργεια είναι το φυσικό μέγεθος που συνοδεύει κάθε μεταβολή στο φυσικό κόσμο, απλή ή πιο πολύπλοκη. Δεν είναι αντιληπτή

Γεωργική Τεχνολογία

Η  Γεωργική  Τεχνολογία  βασίζεται  στην    ΓΕΩΡΓΙΑ .   Η  ΓΕΩΡΓΙΑ   είναι : α) Η  φυτική  παραγωγή β) Η  ζωική    παραγωγή

Top