Η σύντομη πληροφορία της ημέρας…Κάντο να ακουστεί στα Αλβανικά

ΜΠΡΟΥΝΓΚΑ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ Β5

“ Οι ωκεανοί και οι θάλασσες είναι πηγή ζωής για τον πλανήτη καθώς  καταλαμβάνουν τα 3/4 της επιφάνειας της Γης και έχουν μεγάλη αξία για την οικολογική ισορροπία του πλανήτη, διότι:

  • Η μεγαλύτερη ποσότητα οξυγόνου της Γης (85%) παράγεται από φυτοπλαγκτόν, που αποτελεί και τη βάση της τροφικής αλυσίδας για τα οικοσυστήματα.

  • Αποτελούν τους σημαντικότερους ρυθμιστές του κλίματος, αφού το νερό έχει την ιδιότητα να ζεσταίνεται σιγά σιγά και να αποβάλλει επίσης αργά τη θερμότητά του.”

Βιβλίο Γεωγραφίας Α” Γυμνασίου

Κάντο να ακουστεί στα … Αλβανικά

“Oqeanet dhe detet janë burim jete për planetin pasi zënë 3/4 e sipërfaqes së Tokës dhe kanë një vlerë të madhe për ekuilibrin ekologjik të planetit, sepse:

Pjesa më e madhe e oksigjenit të Tokës (85%) prodhohet nga fitoplanktoni, i cili është baza e zinxhirit ushqimor për ekosistemet.

Ata janë rregullatorët më të rëndësishëm të klimës, pasi uji ka aftësinë të nxehet ngadalë dhe gjithashtu të shpërndajë ngadalë nxehtësinë e tij.”

Libri i Gjeografisë së Një Gjimnazi

 

2 Σχόλια

Υποβολή απάντησης