Γνήσια φιλία

                       Γράφουν οι μαθήτριες της Β” Γυμνασίου Γάρου Ελευθερία & Ασπροκαμπίτη Φωτεινή

  filia2Η σχολική μας εφημερίδα δίνει σε όλους τους μαθητές το βήμα από το οποίο μπορούμε να δημοσιεύσουμε τις απόψεις για θέματα επικαιρότητας που απασχολούν τους νέους της ηλικίας μας. Ένα τέτοιο φαινόμενο είναι και η φιλία.

   Η φιλία αποτελεί τον ισχυρό ψυχικό συνεκτικό δεσμό που αναπτύσσεται ανάμεσα στους ανθρώπους και βασίζεται στην αμοιβαία συμπάθεια, στην ανταπόκριση των αισθημάτων και στα κοινά ενδιαφέροντα. Φιλία μπορεί να υπάρξει μεταξύ ατόμων, λαών ή αθλητικών, πολιτικών, επαγγελματικών, θρησκευτικών και άλλων ομάδων. Σημειωτέων ότι δεν νοείται φιλική σχέση, εάν δεν υφίσταται η αγάπη και δεν επικρατούν υψηλά συναισθήματα.

  Η φιλία ξεκίνησε λόγω της ανάγκης του ατόμου να επικοινωνήσει πνευματικά και ψυχικά, εφόσον ο άνθρωπος είναι από την φύση του κοινωνικό ον, για αυτό δεν μπορεί να ζήσει μόνος του. Η αδυναμία του ανθρώπου να καλύψει μόνος του τις φυσικές του ανάγκες και η επιθυμία να μοιραστεί τις ψυχικές του ανάγκες, όπως και να μεταδώσει τα συναισθήματα που βιώνει, είναι επίσης ένας σημαντικός λόγος της δημιουργίας της φιλίας.

   Τα χαρακτηριστικά μίας γνήσιας φιλίας είναι αρκετά. Η ειλικρίνεια, η καθαρότητα σκέψης και ήθους, η εντιμότητα, η ευκρίνεια πράξεων, η αξιοπρέπεια και κυρίως η αγάπη συντελούν σε μία γνήσια φιλία. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, για να υπάρξει μία αληθινή και σταθερή φιλία πρέπει τα μέλη της να είναι κοντά σε ηλικία, να έχουνε κοινούς σκοπούς και επιδιώξεις, κοινό πνευματικό επίπεδο, κοινές ιδεολογίες και αμφότερες επιθυμίες για ψυχική προσέγγιση.

   Επομένως, συμπεραίνουμε ότι η φιλία είναι ένα σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Μας προσφέρει αξέχαστες εμπειρίες και πολλά μαθήματα ζωής. Είναι στο χέρι μας να δημιουργήσουμε μια καθαρή φιλία και να είμαστε πάντα ο «εαυτός» μας…

Σχολιάστε

Top