Η Πληροφορική στη Ζωή μας

του Χρήστου Κατρανίτσα και Αθανασίου Μπαμπαλή,

Η πληροφορική σαν ιδέα αντιπροσωπεύει την ικανότητα που έχει ο άνθρωπος να χρησιμοποιεί κάποια «εργαλεία» για να μπορεί ο χρήστης αυτών των μέσων να ικανοποιεί διάφορες ανάγκες του. Οπότε η πληροφορική καθίσταται δεδομένο για την πρόοδο σε έναν σύγχρονο κόσμο όπως  αυτόν που ζούμε σήμερα.

Στη σύγχρονη εποχή χρησιμοποιούνται  ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε πολλές κρατικές και ιδιωτικές υπηρεσίες και φυσικά στην προσωπική ζωή των περισσότερων ανθρώπων. Αν και η χρήση τους είναι καθημερινή, καλό θα ήταν να μην ξεπερνιέται το  μέτρο και να μην δίνονται δικαιώματα σε αυτά τα μηχανήματα να βλάψουν τον άνθρωπο.

Καταληκτικά, η πληροφορική αν και κατέχει θέση μείζονος σημασίας στην σημερινή εποχή ωστόσο δεν πρέπει να υπερβαίνεται το όριο διότι ο άνθρωπος πρέπει να θυμάται ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ένα ΕΡΓΑΛΕΙΟ και τίποτα άλλο!

Σχολιάστε

Top