Έρευνα: Χρήση του διαδικτύου από τους μαθητές

Στο συγκεκριμένο άρθο αποτυπώνουμε τα αποτέλεσματα μιας έρευνας που πραγματοποιήσαμε για τις ανάγκες του περιοδικού.

Το θέμα της έρευνας είναι «η χρήση του διαδικτύου από τους έφηβους» και πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο μέχρι και τον Μάιο του 2014 σε ένα δείγμα 300 εφήβων-μαθητών του 1ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας.

Υλοποιήθηκε με τη μορφή ενός ανώνυμου ερωτηματολογίου, στο οποίο οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Απο τα αποτελέσματα  παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των μαθητών διαθέτουν περισσότερες από μία συσκευές πρόσβασης στο διαδίκτυο, χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για περισσότερες από 5 ώρες ημερησίως για παιχνίδια, chat, είναι μέλη σε κάποιο site κοινωνικής δικτύωσης και θεωρούν ότι το διαδίκτυο είναι ασφαλές.

Παρακάτω αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένα αποτελέσματα της έρευνας, για να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα.

 

grafima0

Το πρώτο ερώτημα το οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι μαθητές, ήταν «πόσες συσκευές πρόσβασης στο διαδίκτυο (κινητό, υπολ

ογιστές, smart tv)  διαθέτουν στο σπίτι». Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται στο παρακάτω διάγραμμα.

Παρατηρούμε ότι το 50% των μαθητών  (150 στους 300) διαθέτουν από 2 μέχρι 3 συσκευές πρόσβασης στο διαδίκτυο και μόλις το 16 % διαθέτουν περισσότερες από 4 μέχρι 10 συσκευές πρόσβασης.

 

 

Το επόμενο ερώτημα αφορούσε στο πόσες ώρες χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ένας μαθητής καθημερινά.

grafima1

Οι απαντήσεις κατηγοριοποιήθηκαν ανά τάξη και παρουσιάζονται στο διπλανό γράφημα.

Βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών της Α΄τάξης χρησιμοποιεί το διαδίκτυο καθημερινά από 3 μέχρι 5 ώρες, ενώ για τις τάξεις Β΄ και Γ΄ το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτό που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για περισσότερες από 5 ώρες.

 

 

 

Στη συνέχεια αποτυπώνουμε τα αποτελέσματα των απαντήσεων του λόγου χρήσης του διαδικτύου. Οι μαθητές κλήθηκαν να επιλέξουν μία εκ των απαντήσεων: «Ενημέρωση-Εργασία, Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης,  Παιχνίδια, chat».Συγκεκριμένα,  60 περίπου μαθητές της Γ΄ τάξης χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για περισσότερες από 5 ώρες καθημερινά, ενώ αντίστοιχη χρήση πραγματοποιείται από  35 μαθητές της Α΄ τάξης και 50 μαθητές της Β΄τάξης.

grafima2

Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι το 42% (127 σε σύνολο 300) χρησιμοποίούν το διαδίκτυο για ενημέρωση και εύρεση υλικού για πραγματοποίηση εργασιών. Αντίθετα το 67% των μαθητών  (202 σε σύνολο 300) χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να συμμετέχουν σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και το 30%, για να συνομιλήσουν με άλλους χρήστες (chat), ενώ υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό (57%) που ασχολείται με τα διαδικτυακά παιχνίδια.

 

grafima3

Για το εάν οι μαθητές είναι μέλη σε κάποιο site κοινωνικής δικτύωσης( face book, twitter) ή όχι, βλέπουμε στο διάγραμμα που ακολουθεί ότι οι περισσότεροι μαθητές, κυρίως της Α΄ τάξης, είναι μέλη σε κάποιο site κοινωνικής δικτύωσης ενώ αντίστοιχα οι μαθητές των Β΄και Γ΄τάξεων δήλωσαν ότι δεν είναι μέλη.

 

 

 

 

Ως απάντηση στο τελευταίο ερώτημα «θεωρείτε ότι το internet  είναι ασφαλές» βλέπουμε ότι 65 στους 115 μαθητές ( 56%) της Α’ τάξης θεωρούν ότι το διαδίκτυο είναι ασφαλές, ενώ τα  ποσοστά των Β΄ και Γ΄ τάξεων είναι μικρότερα 43% και 40%, αντίστοιχα.

 

One comment on “Έρευνα: Χρήση του διαδικτύου από τους μαθητές

  1. Ο/Η Τάσος Ζουπίδης λέει:

    Καταρχάς, συγχαρητήρια για την έρευνα και για το θέμα της «Χρήση του διαδικτύου από τους μαθητές».

    Ποιοι είναι οι συντελεστές της έρευνας αυτής;

    Ποια είναι τα συνολικά συμπεράσματα που προέκυψαν από τις δώδεκα ερωτήσεις του ερωτηματολογίου;

    Επίσης, ως εκπαιδευτικό του συγκεκριμένου σχολείου θα με ενδιέφερε να μάθω εάν «έχουν όλοι οι μαθητές του σχολείου πρόσβαση στο διαδίκτυο;» και «ποιο ποσοστό των μαθητών χρησιμοποίησαν ή είναι διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για να αναζητήσουν κάτι σχετικά με τα μαθήματά τους». Εάν υπήρξαν τέτοιου είδους ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο θα ήταν πολύ καλό να αναρτηθούν σχετικά συμπεράσματα.

Σχολιάστε

Top