Zούμε σε μια καθαρή πόλη;

                        γράφουν οι μαθήτριες της Α” ,Ματοπούλου Γεωργία ,Μπαμπαλή Αντιγόνη ,Μαββίδου Μαρία

    Η Αλεξάνδρεια είναι το τρίτο μεγαλύτερο οικιστικό συγκρότημα του Νομού Ημαθίας και παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια καθώς πλησιάζει σε πληθυσμό τη δεύτερη πόλη της Ημαθίας ,τη Νάουσα.Κτισμένη στο κέντρο του μεγάλου κάμπου της κεντρικής Μακεδονίας είναι το κέντρο και η έδρα του δήμου Αλεξάνδρειας.Η πόλη αναπτύσσεται ταχύτατα έχοντας το ρόλο της πόλης- δορυφόρου  αναφορικά με τη Θεσσαλονίκη από την οποία απέχει 50 χλμ.

   Image result for περιβάλλον  πόλη

    Η ραγδαία οικιστική ανάπτυξη της πόλης τις δεκαετίες 1960-1970 οδήγησε σε μια άναρχη και πολλές φορές αυθαίρετη δόμηση , όπως στην περίπτωση των Αμπελοτόπιων ,που εντάχθηκαν πολύ αργότερα στο σχέδιο πόλης.Αυτό είχε ως συνέπεια να έχουν δομηθεί ολόκληρες περιοχές χωρίς τα απαραίτητα δίκτυα υποδομής ,όπως το δίκτυο αποχέτευσης. Το αποτέλεσμα ήταν για πολλά χρόνια να χρησιμοποιούνται βόθροι αντί  οργανωμένου συστήματος αποχέτευσης ,κάτι που αποτελεί το χειρότερο μέσο διάθεσης των ακάθαρτων νερών ,αφού  ρυπαίνουν το φυσικό αποδέκτη ,το έδαφος.Από την άλλη η ανάπτυξη του αστικού ιστού οδήγησε σε μια πόλη όπου δεν υπάρχουν χώροι με πράσινο , πάρκα και παιδικές χαρές που θα αποτελούσαν πνοή ζωής για την πόλη.

   Στην περιοχή υπάρχουν επίσης πολλά εργοστάσια .Πρόκειται για μεγάλες βιομηχανικές μονάδες που δίνουν δουλειά στους κατοίκους της περιοχής ,δίνοντας ώθηση στην οικιστική ανάπτυξη της πόλης ,αλλά δημιουργούν και πολλά προβλήματα.Οι αέριοι ρύποι που εκπέμπουν ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα υγείας στους κατοίκους  ,κυρίως αναπνευστικά.Από την άλλη τα λύματα που χύνονται σε παρακείμενους ποταμούς ,όπως ο Αλιάκμονας και ο Λουδίας ,προκαλούν  οικολογική υποβάθμιση μειώνοντας τη βιοποικιλότητα τους ,αφού πεθαίνουν πολλά είδη ψαριών.   Πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι γύρω από την πόλη υπάρχουν μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες που προκαλούν πολλά προβλήματα , τόσο με τη διάθεση των υγρών αποβλήτων τους ,όσο και με την έντονη δυσοσμία που  αναδύεται στην ευρύτερη περιοχή ιδιαίτερα κατά τους θερινούς  μήνες.

   Όπως αναφέραμε η πόλη μας είναι χτισμένη στον κάμπο , πράγμα που σημαίνει ότι είναι μια γεωργική περιοχή. Τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια των αγρών οδηγούν και αυτά σε ρύπανση της περιοχής. Η ρύπανση αυτή φτάνει στα επιφανειακά νερά μέσω της επιφανειακής απορροής με τα νερά της βροχής ή με την επικοινωνία με τα υπόγεια νερά που στο μεταξύ έχουν μολυνθεί από τη στράγγιση των νερών άρδευσης των αγρών.

   Όλα τα παραπάνω μας οδηγούν στο να αναρωτηθούμε :<<Ζούμε σε μια καθαρή και όμορφη πόλη ;>>.Τελικά ,αν και υπάρχουν προβλήματα, μπορούμε όλοι μας ,η πολιτεία αλλά και εμείς , να οργανωθούμε και να δώσουμε λύσεις ώστε να έχουμε μια πόλη που θα μας προσφέρει μια ζωή με ποιότητα.

Σχολιάστε

Top