Προγράμματα Τμημάτων Γενικής Παιδείας

ΑΠΟ: Φαμηλιάς Δημήτρης - Νοε• 18•14

A1

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1 Αρχαία Ελληνικά Project Φυσική Αγωγή Φυσική Αγωγή Πολιτική Παιδεία
2 Ιστορία Project Θρησκευτικά Αρχαία Ελληνικά Χημεία
3 Μαθηματικά Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά Νεοελληνική Γλώσσα Φυσική
4 Πολιτική Παιδεία Λογοτεχνία Λογοτεχνία Νεοελληνική Γλώσσα Μαθηματικά
5 Φυσική Μαθηματικά Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά Πληροφορική
6 Αγγλικά Πολιτική Παιδεία Χημεία Θρησκευτικά Αρχαία Ελληνικά
7 Πληροφορική Ιστορία Βιολογία Βιολογία Αγγλικά

Α2

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1 Φυσική Αγωγή Project Θρησκευτικά Μαθηματικά Φυσική Αγωγή
2 Βιολογία Project Πληροφορική Πολιτική Παιδεία Νεοελληνική Γλώσσα
3 Λογοτεχνία Θρησκευτικά Πολιτική Παιδεία Αγγλικά Νεοελληνική Γλώσσα
4 Ιστορία Πληροφορική Χημεία Φυσική Αγγλικά
5 Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά Λογοτεχνία Βιολογία Αρχαία Ελληνικά
6 Μαθηματικά Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά Χημεία Μαθηματικά

Α3

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1 Χημεία Project Μαθηματικά Μαθηματικά Πολιτική Παιδεία
2 Μαθηματικά Project Νεοελληνική Γλώσσα Ιστορία Μαθηματικά
3 Αγγλικά Μαθηματικά Νεοελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνικά Πληροφορική
4 Πληροφορική Αρχαία Ελληνικά Θρησκευτικά Βιολογία Φυσική
5 Θρησκευτικά Πολιτική Παιδεία Φυσική Αγωγή Χημεία Φυσική Αγωγή
6 Φυσική Ιστορία Αγγλικά Λογοτεχνία Αρχαία Ελληνικά
7 Αρχαία Ελληνικά Βιολογία Αρχαία Ελληνικά Πολιτική Παιδεία Λογοτεχνία
7 Φυσική Πολιτική Παιδεία Αρχαία Ελληνικά Αρχαία Ελληνικά Ιστορία

 

Β1

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1
2 Μαθηματικά Βιολογία Μαθηματικά Project Ιστορία
3 Φυσική Αγωγή Πληροφορική Χημεία Αρχαία Ελληνικά Αγγλικά
4 Αγγλικά Μαθηματικά Νεοελληνική
Γλώσσα
Πολιτική Παιδεία Πολιτική Παιδεία
5 Φιλοσοφία Φυσική Νεοελληνική Γλώσσα Ιστορία Θρησκευτικά
6 Λογοτεχνία Χημεία Βιολογία Μαθηματικά Μαθηματικά
7 Θρησκευτικά Λογοτεχνία Αρχαία Ελληνικά Φιλοσοφία Φυσική

Β2

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1
2 Μαθηματικά Βιολογία Φυσική Αγωγή Project Αρχαία Ελληνικά
3 Φυσική Μαθηματικά Αρχαία Ελληνικά Χημεία Μαθηματικά
4 Ιστορία Νεοελληνική Γλώσσα Μαθηματικά Αγγλικά Φυσική
5 Πολιτική Παιδεία Νεοελληνική Γλώσσα Πολιτική Παιδεία Μαθηματικά Βιολογία
6 Φιλοσοφία Φιλοσοφία Θρησκευτικά Λογοτεχνία Λογοτεχνία
7 Χημεία Ιστορία Αγγλικά Θρησκευτικά Πληροφορική

Β3

  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1          
2 Ιστορία Μαθηματικά Μαθηματικά Project Μαθηματικά
3 Μαθηματικά Αγγλικά Αγγλικά ΚΠΑ Βιολογία
4 Χημεία ΚΠΑ Γλώσσα Ιστορία Γυμναστική
5 Βιολογία Χημεία Γλώσσα Αρχαία Λογοτεχνία
6 Πληροφορική Φυσική Φιλοσοφία Μαθηματικά Θρησκευτικά
7 Αρχαία Φιλοσοφία Θρησκευτικά Λογοτεχνία Φυσική

Γ1

  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1
2
3 Γλώσσα Φυσική Ιστορία
4 Γλώσσα Αρχαία Βιολογία ΜκΣΣ ΜκΣΣ
5 Γυμναστική Φυσική Λογοτεχνία Αγγλικά ΚΠΑ
6 Θρησκευτικά Ιστορία  ΑΟΘ/Πολυμέσα  Πολυμέσα Λογοτεχνία
7 ΚΠΑ Αγγλικά  ΑΟΘ/Πολυμέσα  Πολυμεσα

Γ2

  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1
2
3 ΜκΣΣ ΜκΣΣ Γυμναστική
4 Ιστορία Γλώσσα Γυμναστική ΚΠΑ Θρησκευτικά
5 Λογοτεχνία Γλώσσα Αγγλικά Αρχαία Ιστορία
6 Φυσική Αγγλικά ΑΟΘ/Πολυμέσα Πολυμέσα Βιολογία
7 ΚΠΑ ΑΟΘ/Πολυμέσα Πολυμεσα Λογοτεχνία

Γ3

  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1
2
3 Ιστορία Βιολογία Γλώσσα
4 Γυμναστική Θρησκευτικά Λογοτεχνία Γυμναστική Γλώσσα
5 ΜκΣΣ Αρχαία Φυσική ΚΠΑ ΜκΣΣ
6 Λογοτεχνία ΚΠΑ ΑΟΘ/Πολυμέσα Πολυμέσα Αγγλικά
7 Αγγλικά ΑΟΘ/Πολυμέσα Πολυμέσα Ιστορία

 

Σχολιάστε

Top