Ο μαθητικός διαγωνισμός CanSat in Greece είναι ένας πανελλήνιος διαγωνισμός διαστημικής που διοργανώνεται από τη SPIN – Space Innovation. Αποτελεί προκριματική φάση του ευρωπαϊκού [...]

Σχολικό Συγκρότημα

ΑΠΟ: kakos - Νοε• 28•19
Σχολικό Συγκρότημα

Συγκρότημα της Β” Λυκείου του Γενικού λυκείου Ιαλυσού ερμηνεύει διάσημα ξένα ροκ τραγούδια από διαχρονικές μπάντες όπως Guns N” Roses, […]

«Λακωνικότητα» της μαθήτριας Καράμπη Μαρίας

ΑΠΟ: Παναγιώτης Παπαντωνίου - Νοε• 28•19
«Λακωνικότητα» της μαθήτριας Καράμπη Μαρίας

Όταν αναφερόμαστε στον όρο λακωνικότητα ή μιλάμε για λακωνικό λόγο εννοούμε την σύντομη διατύπωση -έκφραση των απόψεων μας χωρίς να […]

«Παιδεία & Δημοκρατία» της μαθήτριας της μαθήτριας Κουκουτούδη Δήμητρας

ΑΠΟ: Νομικού Ραφαέλλα - Νοε• 28•19
«Παιδεία & Δημοκρατία» της μαθήτριας της μαθήτριας Κουκουτούδη Δήμητρας

        Στις μέρες μας , γίνεται πλέον αντιληπτό το γεγονός ότι η αξία της εκπαίδευσης ως φορέα […]

«Επιπτώσεις Τεχνοκρατικής Εκπαίδευσης και Ανθρωπιστική Παιδεία» της μαθήτριας Λεριά Στέβης

ΑΠΟ: Ραφαηλία Βολιτάκη - Νοε• 14•19

   Αποτελεί κοινό τόπο πως η ανθρωπιστική παιδεία αποτελεί πρότυπο παιδείας, που θέτει στο κέντρο του τον άνθρωπο, καθόσον αποβλέπει […]

Top