Ώρες Επισκέψεως Γονέων

ΑΠΟ: Σμάρω Ζερβού - Νοε• 04•14

1) ΤΣΕΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ01 (ΘΕΟΛΟΓΟΣ)
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 3η ΩΡΑ

2) ΚΙΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 (ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ)
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 3η ΩΡΑ & ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5η ΩΡΑ

3) ΜΠΑΝΤΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 (ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ)
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 3η ΩΡΑ & ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 2η ΩΡΑ

4) ΠΑΡΜΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 (ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ)
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 3η ΩΡΑ & ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3η ΩΡΑ

5) ΣΑΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 (ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ)
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 5η ΩΡΑ & ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 5η ΩΡΑ

6) ΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 (ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ)
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 3η ΩΡΑ & ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 4η ΩΡΑ

7) ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ03 (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ)
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 2η ΩΡΑ & ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 2η ΩΡΑ

8) ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΠΟΘΗΤΟΣ ΠΕ03 (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ)
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 3η ΩΡΑ

9) ΣΤΑΜΑΤΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ03 (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ)
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 4η ΩΡΑ & ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 3η ΩΡΑ

10) ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04 (ΦΥΣΙΚΟΣ)
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 2η ΩΡΑ & ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 3η ΩΡΑ

11) ΚΟΥΦΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ04 (ΧΗΜΙΚΟΣ)
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 3η ΩΡΑ & ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 2η ΩΡΑ

12) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04 (ΦΥΣΙΚΟΣ)
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 4η ΩΡΑ & ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 2η ΩΡΑ

13) ΣΟΥΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ06 (ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ)
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 5η ΩΡΑ & ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 4η ΩΡΑ

14) ΚΛΩΝΑΡΗ ΝΙΚΗ ΠΕ09 (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 6η ΩΡΑ & ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 4η ΩΡΑ

15) ΔΟΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 (ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ)
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 3η ΩΡΑ & ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 3η ΩΡΑ

16) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕ13 (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ)
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 6η ΩΡΑ

17) ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ19 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ)
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 4η ΩΡΑ & ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 3η ΩΡΑ

18) ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕ19 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ)
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 3η ΩΡΑ & ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 5η ΩΡΑ

Σχολιάστε

Top