«Το Σκοτεινό Δωμάτιο»

ΑΠΟ: Αφεντούλη Ειρήνη - Οκτ• 03•15

Διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας:

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς και στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας μας

πραγματοποιήθηκε μια ποσοτική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου και  με θέμα :

«H  στάση των ατόμων απέναντι στους ψυχολογικά διαταραγμένους!»

Ερωτήθηκαν 120 άτομα από αυτούς οι 60 ήταν ενήλικες και οι 60 ήταν έφηβοι.

Κάποιες από τις ερωτήσεις μας είναι οι εξής:

  • Είστε υπέρ της αντιμετώπισης ψυχικών ασθενειών μέσω ισχυρών ψυχοφαρμάκων με ισχυρές παρενέργειες ;

 

Το 15% από τους ενήλικες απάντησε ναι,

ενώ από τους έφηβους απάντησε ναι το 25%

 

Έτσι λοιπόν συμπεραίνουμε ότι οι έφηβοι προκειμένου να ξεπεραστεί μια ψυχική ασθένεια είναι περισσότερο σύμφωνοι, απ’ ότι οι ενήλικες, στην χορήγηση ψυχοφαρμάκων ανεξάρτητα από τις ισχυρές παρενέργειες .Βέβαια οι πλειοψηφία απάντησε όχι στην ανεξέλεγκτη χορήγηση  ψυχοφαρμάκων.

 

  • Θα μιλούσατε ποτέ σε κάποιον δικό σας, αν νιώθατε ότι περνάτε μια περίοδο μελαγχολίας/κατάθλιψης;

 

Σύμφωνα με τα ποσοστά της ερώτησης το 80% των ενηλίκων δεν θα μιλούσε σε κάποιον όπως και αντίστοιχα το 70% των εφήβων απάντησε το ίδιο.

 

Με αυτά τα ποσοστά λοιπόν καταλαβαίνει κανείς ότι τόσο οι ενήλικες όσο και οι έφηβοι θα προτιμούσαν να κλειστούν στον εαυτό τους παρά να μιλήσουν σε κάποιο δικό τους πρόσωπο. Ωστόσο το 20% των ενηλίκων και το 30% των εφήβων απάντησαν θετικά.

 

  • Αν ένας φίλος/η σας μαθαίνατε ότι εμφάνισε ψυχική διαταραχή θα συνεχίζατε να κάνετε παρέα μαζί του;

 

Σε αυτήν την ερώτηση το 100% από τους ενήλικες αλλά και από τους έφηβους απάντησε ναι.

 

Εδώ με το συγκεκριμένο ποσοστό φαίνεται ότι μια ψυχική διαταραχή τελικά ίσως δεν επηρεάζει τόσο πολύ τη στάση μας απέναντι στα φιλικά πρόσωπα.

Επίσης το ίδιο θετικά ανταποκρίθηκε  το δείγμα και σε επίπεδο επαγγελματικών σχέσεων.

 

  • Αν είχατε κάποιον δικό σας άνθρωπο, ο οποίος έπασχε από ψυχολογικές διαταραχές και γνωρίζοντας τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει, βρισκόμενος σε κατάσταση κρίσης, θα επιλέγατε να τον είχατε στο σπίτι σας κάτω από την δική σας επίβλεψη; 

 

Το 66.6% των ενήλικων ερωτηθέντων απάντησε θετικά ενώ το 33.4% αρνητικά. Αντίστοιχα στους έφηβους το 56.6% απάντησε ναι σε αντίθεση με το 43.4% που απάντησε όχι.

 

Συνεπώς περισσότεροι ενήλικες απ’ ότι έφηβοι θα επέλεγαν να έχουν υπό την επίβλεψη τους έναν δικό τους, ψυχικά διαταραγμένο άνθρωπο.

 

  • Θα παίρνατε μέρος σε ένα πρόγραμμα ενημέρωσης πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας;

 

Σε αυτήν την ερώτηση και οι ενήλικες και οι έφηβοι απάντησαν θετικά, με ποσοστό 100%.

 

Έτσι συμπεραίνουμε ότι και από την πλευρά των ενηλίκων αλλά και από την πλευρά των εφήβων υπάρχει θέληση για ενημέρωση πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας.

 

Τα αποτελέσματα σε γενικές γραμμές κρίθηκαν θετικά, καθώς η πλειοψηφία των συμμετεχόντων κρατά μια στάση ανθρώπινη απέναντι στα άτομα με ψυχική ασθένεια και γενικότερα φάνηκε να αντιμετωπίζουν την ψυχική ασθένεια με ψυχραιμία και χωρίς στερεοτυπικούς τρόπους σκέψεις.

 

 

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

Top