Υπεύθυνοι Τμημάτων του Σχολείου μας

ΑΠΟ: Στεφανίδη Κατερίνα - Φεβ• 19•16

Για να ενημερωθείτε για την πρόοδο και τις απουσίες των παιδιών σας θα απευθυνθείτε στους υπεύθυνους καθηγητές των τμημάτων.

  • Α1 κ.Κλωνάρη Ν.
  • Α2 κ.Κιούση Δ.
  • Α3 κ.Μπαντελά Κ.
  • Β1 κ.Σουρλής Ι.
  • Β2 κ.Παρμπή Κ.
  • Β3 κ.Τσέκου Β.
  • Γ1 κ.Παπανικολάου Θ.
  • Γ2 κ.Τζιούφας Ν.
  • Γ3 κ.Αγγελίδη Χ.
  • Β1 Θετικής κατεύθυνσης κ.Γούλας Κ.
  • Β2 Θετικής κατεύθυνσης κ.Μπαντουβάκη Ο.
  • Β Ανθρωπιστικών Σπουδών κ.Παρμπή Κ.
  • Γ Οικονομίας-Πληροφορικής κ.Αφεντούλη Ε.
  • Γ Ανθρωπιστικών Σπουδών 
  • Γ. Θετικών Σπουδών

Σχολιάστε

Top