3ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου και μαθηματικός διαγωνισμός ραδιοφωνικού ηχητικού μηνύματος και τραγουδιού

ΑΠΟ: Θανάσης Γιαννούλης - Φεβ• 26•16

Ο διαγωνισμός ραδιοφωνικού ηχητικού μηνύματος και τραγουδιού  «Καν” το ν” ακουστεί » διοργανώνεται με θέμα τα Ανθρώπινα  Δικαιώματα και γίνεται  με την υποστήριξη  του Ιδρύματος  Μαραγκοπούλου. Αυτός ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.Το κάθε σχολείο μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο συμμετοχές.Ο κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει σε διάφορες κατηγορίες οι οποίες είναι οι εξής :

● Ηχητικό σποτ

● Πρωτότυπο Τραγούδι

● Ανθρώπινα δικαιώματα και αξίες

● Δικαιώματα του παιδιού

● Προσφυγικό / μετανάστευση / άσυλο / πόλεμος

● Ζητήματα ταυτότητας, ενσωμάτωσης, διαπολιτισμικός διάλογος

● Ενεργός πολίτης, Κοινωνία των πολιτών, εθελοντισμός

● Ελληνικά μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα διαχρονικά

● Συλλογική μνήμη

Όσοι θέλουν να υποβάλουν συμμετοχή θα υποβληθούν στην ιστοσελίδα του European School Radio  (http://europeanschooladio.eu) από 1 Μαρτίου έως 20 Μαρτίου 2016.

Τα βραβεία για τις  κάποιες  κατηγορίες   είναι τα εξής:
● Βραβείο καλύτερου ηχητικού ραδιοφωνικού μηνύματος για την Α/θμια Εκπ/ση

● Βραβείο καλύτερου ηχητικού ραδιοφωνικού μηνύματος για τη Β/θμια Εκπ/ση

● Βραβείο καλύτερου τραγουδιού για την Α/θμια Εκπ/ση

● Βραβείο καλύτερου τραγουδιού για τη Β/θμια Εκπ/ση

Σχολιάστε

Top