Η αξία του διαλόγου

ΑΠΟ: Κορωναίου Φραγκούλα - Φεβ• 26•16

dialogos 2

Ο διάλογος μία από τις πολυτιμότερες κοινωνικές αξίες εκλείπει στην εποχή μας.Οι άνθρωποι και κυρίως εμείς οι νέοι συνομιλούμε συχνά περισσότερο από ότι πρέπει με αποτέλεσμα η συζήτηση να εκτρέπεται σε άσκοπη φλυαρία ή οχλαγωγία.Σπάνια σήμερα μία συζήτηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως διάλογος με την ουσιαστικότερη έννοια του όρου.Γιατί διάλογος είναι η οργανωμένη συνομιλία που βασίζεται σε ορισμένους κανόνες και αποσκοπεί στην αναζήτηση της αλήθειας με τον λόγο και τον αντίλογο.

Ωστόσο εμείς οι νέοι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο σημαντική είναι η ανταλλαγή απόψεων στην καθημερινότητα μας και πολύ περισσότερο στο σχολείο.Πιο συγκεκριμένα,αποτελεί φορέα κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης της προσωπικότητας για τον καθένα από εμάς εφόσον με αυτή μπορούμε να ενταχθούμε σε διάφορες κοινωνικές ομάδες,να συνάψουμε φιλίες αλλά και να μάθουμε βασικές αξίες όπως είναι ο σεβασμός απέναντι στο συνομιλητή μας.

Επιπρόσθετα ακόμη ένας λόγος που ο διάλογος είναι απαραίτητος και αναγκαίος στο σχολείο είναι η διαρκής αλληλεπίδραση που υπάρχει στη σχέση ανάμεσα σε εμάς και τον καθηγητή μας η οποία έχει ως απώτερο στόχο τη γνώση.Με λίγα λόγια μέσα από αυτόν εκφράζονται όλες οι απόψεις των μαθητών πάνω σε ένα αντικείμενο και στο τέλος ο καθηγητής συνοψίζει όσα ειπώθηκαν και βγάζει ένα τελικό συμπέρασμα, απόρροια του διαλόγου στην τάξη.Πρέπει να καταλάβουμε ότι η μάθηση πλέον δεν έχει αυτό τον μονοδιάστατο χαρακτήρα αλλά στηρίζεται σε σύγχρονους μεθόδους διδασκαλίας δίνοντας με αυτόν τον τρόπο στον μαθητή την δυνατότητα να συνεργάζεται και να ανταλλάξει απόψεις μέσα από τον διάλογο.

Παράλληλα,αξιοσημείωτη είναι και η προσφορά του και στο οικογενειακό περιβάλλον.Μέσα από αυτόν μπορούμε να επιλύσουμε τυχόν παρερμηνείες και παρεξηγήσεις που μπορεί να προκύψουν ανάμεσα σε εμάς και τα αδέλφια μας ή τους γονείς μας.Επιπλέον αποτελεί ένα μέσο εξωτερίκευσης του πλούτου των θέσεων,των προθέσεων αλλά και των επιθυμιών μας από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας μας.Τέλος είναι προφανές ότι σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο οικογενειακό θέμα διεγείρεται η αμφιβολία μας με αποτέλεσμα να καλλιεργείται η κριτική μας ικανότητα.

Συνοψίζοντας λοιπόν θα λέγαμε ότι ο διάλογος παίζει καταλυτικό ρόλο για την κάλυψη των καθημερινών μας αναγκών .Ωστόσο για να διεξαχθεί μία πολιτισμένη και επικοδομητική συζήτηση θα πρέπει εμείς οι νέοι να τηρούμε ορισμένες προϋποθέσεις.

Σχολιάστε

Top