ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Υπεύθυνοι Καθηγητές του περιοδικού σχ. έτος 2018/2019:

Κωνσταντινίδου Σεβαστή ΠΕ01

Μήτου Παναγιώτα ΠΕ02

Σαμαρά Μαρία ΠΕ02

 

Υπεύθυνοι Καθηγητές του περιοδικού σχ. έτος 2017/2018:

Κωνσταντινίδου Σεβαστή ΠΕ01

Ζησοπούλου Βασιλική ΠΕ86

Γεωργαλή Ελένη ΠΕ07

Top