Τα παιχνίδια στην διδασκαλία των μαθηματικών

Τα παιχνίδια στην διδασκαλία των μαθηματικών

Έχει διαπιστωθεί ότι η διδασκαλία των µαθηµατικών µέσα από δηµιουργικά, αλληλεπιδραστικά και διαδραστικά παιχνίδια έχει πολλαπλά οφέλη. Βοηθά τον µαθητή να αφοµοιώσει καλύτερα µε τρόπο δηµιουργικό αλλά και διασκεδαστικό. Ελκύει την προσοχή του και καθιστά τη µάθηση εύκολη διαδικασία κοντά στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της ηλικίας του. Στο διαδίκτυο υπάρχει πληθώρα παιχνιδιών µε µαθηµατικό περιεχόµενο που µπορούν να θεωρηθούν χρήσιµα εργαλεία για µια δηµιουργική αλληλεπίδραση µαθητή και νέας γνώσης. Τα παιχνίδια αυτά προβάλλονται µε έναν βιντεοπροβολέα στον πίνακα και δίνουν αφορµή για παιχνίδι αλλά και µάθηση. Εµείς εδώ θα δούµε µερικές ιδέες για την διδασκαλία µέσα από παιχνίδια που µπορεί να κατασκευάσει ο καθηγητής και να παίξει µε τους µαθητές χωρίς χρήση διαδικτύου. Απαιτούν καθηµερινά αντικείµενα όπως χαρτί , µολύβι , ζάρια κ.α. Η χρήση του Power Point θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την εµφάνιση του περιβάλλοντος του παιχνιδιού στον πίνακα προς κοινή θεά.

Παράδειγµα 1 : Ναυµαχία. Μοιράζουµε δύο τετραγωνισµένα χαρτιά στις δύο αντίπαλες οµάδες. Η κάθε µία τοποθετεί σε σηµεία τα καράβια της (πιόνια). Η κάθε οµάδα «πυροβολεί» δίνοντας τις συντεταγµένες δύο σηµείων. Π.χ (1,0) και (-3,6). Αν σε κάποια από τις θέσεις ή άλλη οµάδα έχει τοποθετήσει κάποιο πλοίο βυθίζεται και το αποµακρύνει. Μετά συνεχίζει η άλλη οµάδα. Όποια µέχρι το τέλος της ώρας έχει βυθίσει τα περισσότερα πλοία είναι η νικήτρια.

Παράδειγµα 2 : Παιχνίδι µε ζάρια στις συντεταγµένες σηµείων. Χωρίζουµε τους µαθητές σε δύο ή περισσότερες οµάδες. Σε κάθε οµάδα µοιράζουµε ένα τετραγωνισµένο τετράγωνο διαστάσεων 6Χ6. Ο κάθε παίκτης (ένας διαφορετικός κάθε φορά για τη µία οµάδα) ρίχνει δύο ζάρια. Αν π.χ οι ενδείξεις των ζαριών είναι 3 και 4 αποτυπώνει πάνω στο τετραγωνισµένο χαρτί τα σηµεία µε συντεταγµένες (3,4) και (4,3).Η κάθε οµάδα αποτυπώνει τα σηµεία µε διαφορετικό χρώµα. Νικήτρια είναι η οµάδα που θα αποτυπώσει όλα τα σηµεία του τετραγώνου ή τα περισσότερα στον προκαθορισµένο χρόνο του παιχνιδιού. Προφανώς αν ένας παίκτης της ίδιας ή αντίπαλης οµάδας φέρει ξανά σε επόµενη ρίψη τον συνδυασµό 3,4 η οµάδα του δεν αποτυπώνει σηµεία. Επίσης οι διπλές αντιστοιχούν σε µοναδικό σηµείο π.χ οι εξάρες στο (6,6).Θα µπορούσε µάλιστα το παραπάνω σχήµα να εµφανίζεται µε πρόγραµµα Power Point στον πίνακα , να σηκώνεται ένας παίκτης από κάθε οµάδα να ρίχνει το ζάρι στην έδρα και να αποτυπώνει τα σηµεία. Για κάθε σηµείο κερδίζει η οµάδα του 10 βαθµούς. ∆εξιά αναγράφεται και το σκορ της οµάδας. Παρακάτω παρουσιάζουµε ένα υποθετικό στιγµιότυπο ενός τέτοιου παιχνιδιού. Η Α οµάδα έτυχε στο ζάρι 2 και 5. Αποτύπωσε δύο σηµεία µε κόκκινο µαρκαδόρο το (2,5) και το ( 5,2). Κέρδισε 20 βαθµούς. Η Β οµάδα αποτύπωσε µε πράσινο µαρκαδόρο ένα σηµείο γιατί έφερε δυάρες. Κέρδισε µόνο 10 βαθµούς.

Παράδειγµα 3 : Παιχνίδι µε κάρτες στα όµοια σχήµατα. Χωρίζουµε τους µαθητές σε οµάδες. Σε κάθε οµάδα µοιράζουµε κάρτες οι οποίες εµφανίζουν σχήµατα όπως τα παρακάτω. Στόχος της κάθε οµάδας είναι να ανακαλύψει ζευγάρια οµοίων σχηµάτων σε κάθε κάρτα. Για κάθε ζευγάρι οµοίων σχηµάτων που ανακαλύπτει κερδίζει 10 βαθµού;. Νικήτρια είναι η οµάδα που συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθµούς.

 

Σχολιάστε

Top