Οικογένεια για … πάντα!

Η οικογένεια είναι η σημαντικότερη «επένδυση» του ανθρώπου σε όλη του την ζωή, καθώς αποτελεί στήριγμα για να αρχίσει  να δημιουργεί την ζωή του.

Όμως σε πολλές και συχνές περιπτώσεις ο σύγχρονος τρόπος ζωής επηρεάζει τις οικογενειακές σχέσεις, όχι πάντα θετικά. Η πίεση της καθημερινότητας και η πεσμένη ψυχολογική κατάσταση των ατόμων λόγω της έλλειψης ελεύθερου χρόνου επιφέρει ως αποτέλεσμα την απομόνωση των μελών της οικογένειας. Σταδιακά,  χάνεται η επαφή και η επικοινωνία στους κόλπους της οικογένειας.

Επίσης η συχνή χρήση της τεχνολογίας (κινητό, υπολογιστή, τηλεόραση) αποξενώνει τα άτομα και -κυρίως- δημιουργεί λάθος πρότυπα στα παιδιά, τα οποία πρότυπα αντιστρατεύονται του οικογενειακού θεσμού. Σημαντικό ρόλο παίζει το «κλίμα» εντός της οικογένειας αλλά και η οικονομική κατάστασή της, καθώς ενίοτε προκαλούν συγκρούσεις και παρεξηγήσεις μεταξύ των μελών.

    Ακούμε συχνά το ερώτημα «πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η αποξένωση των μελών της οικογένειας;». Η απάντηση δεν είναι πάντα εύκολη. Αρχικά, η αφιέρωση χρόνου για διάλογο και συζητήσεις μεταξύ των μελών μιας οικογένειας είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, γιατί δημιουργεί τις βάσεις και τον τρόπο λειτουργίας της οικογένειας . Επιπλέον, απαραίτητος  είναι ο σεβασμός αλλά και εμπιστοσύνη των γονέων προς τα παιδιά, γιατί με αυτόν τον τρόπο τα ενθαρρύνουν να κάνουν πράγματα, διατηρώντας πάντα οι ίδιοι τον έλεγχο και θέτοντας «υγιή» όρια στα παιδιά.
       Πάντα σε μια οικογένεια θα υπάρχουν καλές και κακίες στιγμές. Το ζητούμενο είναι να ανιμετωπίζονται άμεσα και … ανώδυνα!
Σταυρούλα Τσομπανούδη