ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 

ΜΕΡΕς

Δευτέρα

Εκκλησιαστικό σύστημα

λατινικά : secunda feira <<Δευτέρα από εορτής>>

Πλανητικό σύστημα

κέλτικες γλώσσες- ιρλανδικά  luan, ουαλικά dydd  llun

λατινογενείς γλώσσες –γαλλικά  lundi , ισπανικά  lunes , ιταλικά  lunedi

 

Τρίτη

Εκκλησιαστικό σύστημα

λατινογενείς  γλώσσες –πορτογαλικά terca feira

ελληνιστικά  Τρίτη σαββάτου , λατινικά  tertia feira << Τρίτη από εορτής>>

Πλανητικό σύστημα

κέλτικες γλώσσες- ιρλανδικά mairt , ουαλικά  dydd mawrth

λατινογενείς  γλώσσες – γαλλικά  marti , ισπανικά  martes , ιταλικά  martedi

 

Τετάρτη

Εκκλησιαστικό σύστημα

λατινογενείς  γλώσσες – πορτογαλικά quarta feira

ελληνιστικά  Τετάρτη σαββάτου , λατινικά  quarta feira << Τετάρτη από εορτής>>

Πλανητικό σύστημα

κέλτικες γλώσσες- ουαλικά  dydd mercher

λατινογενείς γλώσσες – γαλλικά  mercredi ,  ισπανικά  miercoles , ιταλικά  mercoledi

 

Πἐμπτη

Εκκλησιαστικό σύστημα

λατινογενείς γλώσσες – πορτογαλικά quinta feira

ελληνιστικά  Πέμπτη σαββάτου,  λατινικά  quinta feira << Πέμπτη από εορτής>>

Πλανητικό σύστημα

κέλτικες γλώσσες- ουαλικά  dydd sul

λατινικά  dies  Jovis <<ημέρα του Δία>>

 

Παρασκευή

Εκκλησιαστικό σύστημα

λατινογενείς γλώσσες- πορτογαλικά  sexta  feira

ελληνιστικά  προσάββατον Παρασκευή  <<προετοιμασία ( για το σάββατο)>>

Πλανητικό σύστημα

λατινογενείς γλώσσες- γαλλικά  vendredi , ιταλικά  venerdi , ισπανικά  viernes

λατινικά  dies Veneris <<ημέρα της Αφροδίτης>>

 

Σάββατο

Εκκλησιαστικό σύστημα

λατινογενείς γλώσσες- γαλλικά  samedi , ιταλικά  sabato ,  ισπανικά  sabato

ελληνιστικά  σάββατον ,  λατινικά  sabbatum μἐσω του οποίου σχηματίστηκαν τα  ακόλουθα

Πλανητικό σύστημα

λατινικά  dies Saturni <<ημέρα του κρόνου>> , αγγλικά  Saturday

 

Κυριακή

Εκκλησιαστικό σύστημα

λατινογενείς γλώσσες-  γαλλικά  dimanche ,  ισπανικά  domingo ,  ιταλικά  domenica

Πλανητικό σύστημα

λατινικά  dies Solis <<ημέρα του Ήλιου>>

 

ΓΡΑΦΕΙ Η ΙΖΑΜΠΕΛΑ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΕΠΩΝΥΜΟΥΣ»

Σχολιάστε

Top