ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 2021-22

Δντής

Θεοχαρόπουλος Αντώνιος, Ph.d., ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

Υποδιεύθυνση

Παπαϊωάννου Εύχαρις, ΠΕ0401, Φυσικός

Παπανικολάου Αστέριος, ΠΕ02, Θεολόγος

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί

 1. Αγκαθίδης Γεώργιος, ΠΕ86, Πληροφορικής
 2. Αλεβιζοπούλου Παναγιώτα, ΠΕ02, Φιλόλογος
 3. Γιάντσιος Ιωάννης, ΠΕ02, Φιλόλογος
 4. Αναγνωστόπουλος Θεόδωρος, ΠΕ02, Φιλόλογος
 5. Γεωργίου Στέλλα, ΠΕ81, Πολ. Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων
 6. Δήλλιου Ελένη, ΠΕ01, Θεολόγος
 7. Δήμητσα Ευανθία, ΠΕ07, Γερμανικής Φιλολογίας
 8. Καρυπίδης Ιάσων, ΠΕ82, Μηχανολόγος
 9. Καρυπίδης Ιωάννης, ΠΕ86, Πληροφορικής
 10. Λαϊνά Σωτηρία, ΠΕ06, Αγγλικής Φιλολογίας
 11. Μερτσανίδου Μάρθα, ΠΕ02, Φιλόλογος
 12. Ζούζουλας Δημήτριος, ΠΕ0404, Βιολόγος
 13. Ξουπλίδης Παναγιώτης, ΠΕ03, Μαθηματικός
 14. Ράρρας Κων/νος, ΠΕ11, Φυσικής Αγωγής
 15. Στάθη Κασσάνδρα. ΠΕ02, Φιλόλογος
 16. Τακαβάκογλου Ζωή, ΠΕ02, Φιλόλογος
 17. Τσιάρα Στυλιανή, ΠΕ0402, Χημικός
 18. Τσουμάκος Τηλέμαχος, ΠΕ08, Καλλιτεχνικών
 19. Φαρασοπούλου Σημέλα, ΠΕ02, Φιλόλογος
 20. Χατζηαγοράκη Ευαγγελία, ΠΕ02, Φιλόλογος
 21. Λεωνίδης Θεόδωρος, ΠΕ03, Μαθηματικός
 22. Θωμαϊδου Ιωάννα, ΠΕ03, Μαθηματικός
 23. Νταφόπουλος Κων/νος, ΠΕ78, Γεωλόγος
 24. Κωστινούδη Ευγενία, ΠΕ86,Πληροφορικής
 25. Αποστολίδου Κατερίνα, ΠΕ06, Αγγλικής Φιλολογίας
 26. Βαβούρης Χρήστος, ΠΕ11, Φυσικής Αγωγής
 27. Σαράφη Μαρία, ΠΕ02, Φιλόλογος
 28. Μυστακίδου Μαρία, ΠΕ78, Γεωλόγος

Αναπληρωτές καθηγητές

 1. Ελευθεριάδου Αλεξάνδρα, ΠΕΟ4, Μαθηματικός
 2. Βόβουρα Δέσποινα, ΠΕ02, Φιλόλογος
 3. Πινέτη Ασημένια, ΠΕ86, Πληροφορικός
 4. Τερζοπούλου Ευρυδίκη, ΠΕ06, Αγγλικής Φιλολογίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 2022-23

Δντής

Θεοχαρόπουλος Αντώνιος, Ph.d., ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

Υποδιεύθυνση

Παπαϊωάννου Εύχαρις, ΠΕ0401, Φυσικός

Παπανικολάου Αστέριος, ΠΕ02, Θεολόγος

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί

 1. Αγκαθίδης Γεώργιος, ΠΕ86, Πληροφορικής
 2. Αλεβιζοπούλου Παναγιώτα, ΠΕ02, Φιλόλογος
 3. Γιάντσιος Ιωάννης, ΠΕ02, Φιλόλογος
 4. Αναγνωστόπουλος Θεόδωρος, ΠΕ02, Φιλόλογος
 5. Γεωργίου Στέλλα, ΠΕ81, Πολ. Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων
 6. Δήλλιου Ελένη, ΠΕ01, Θεολόγος
 7. Δήμητσα Ευανθία, ΠΕ07, Γερμανικής Φιλολογίας
 8. Καρυπίδης Ιάσων, ΠΕ82, Μηχανολόγος
 9. Καρυπίδης Ιωάννης, ΠΕ86, Πληροφορικής
 10. Μερτσανίδου Μάρθα, ΠΕ02, Φιλόλογος
 11. Στάθη Κασσάνδρα. ΠΕ02, Φιλόλογος
 12. Τακαβάκογλου Ζωή, ΠΕ02, Φιλόλογος
 13. Τσιάρα Στυλιανή, ΠΕ0402, Χημικός
 14. Τσουμάκος Τηλέμαχος, ΠΕ08, Καλλιτεχνικών
 15. Φαρασοπούλου Σημέλα, ΠΕ02, Φιλόλογος
 16. Χατζηαγοράκη Ευαγγελία, ΠΕ02, Φιλόλογος
 17. Λεωνίδης Θεόδωρος, ΠΕ03, Μαθηματικός
 18. Βαβούρης Χρήστος, ΠΕ11, Φυσικής Αγωγής
 19. Σαράφη Μαρία, ΠΕ02, Φιλόλογος
 20. Μυστακίδου Μαρία, ΠΕ78, Γεωλόγος

Αναπληρωτές καθηγητές

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης