Αφίσα-ΔΗΜ-2022

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης – Η Δύναμη των Μουσείων από Αικατερίνη Φαρμάκη και Ελένη Τούκα

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (ΑΜΘ) είναι κρατικό μουσείο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία της χώρας και το κεντρικό μουσείο [...]