Στήλη: Erasmus corner

» Europe at hand » , Πρόγραμμα Erasmus +

Με επιτυχία   ολοκληρώθηκε  τη φετινή χρονιά  το   πρόγραμμα  Erasmus KA2 με τίτλο ‘Europe at hand”  στο οποίο συμμετείχε το 4ο

Πρόγραμμα Erasmus : Water , friend or foe ?

  Τις  ευεργετικές  και τις απειλητικές διαστάσεις  του νερού    διερευνήσαμε με τους Ολλανδούς   εταίρους  μας από το Γυμνάσιο Mencia 

Το netiquette ,οι κανόνες καλής διαδικτυακής συμπεριφοράς

από την  ομάδας του προγράμματος Εrasmus » Water friend or foe ? Γνωρίζετε το netiquette ; Για τη διαδικτυακή  επικοινωνία

Top