Γιατί να υπάρχει συμμετοχή γονιών στο σχολείο;

1

Η  ενεργή συμμετοχή των γονιών στο σχολείο και η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς είναι καθαρά προς όφελος του παιδιού. Οι γονείς μπορούν να λειτουργήσουν ως υποστηρικτές και ως πηγή βοήθειας των παιδιών. Ο γονιός στην εποχή μας παύει να παίζει το ρόλο του απλού παρατηρητή στη σχολική ζωή και επιτέλους παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο εντός και εκτός σχολείου.

Ο ρόλος των γονέων στο σχολείο είναι πολλαπλός και σύνθετος. Οι γονείς ως πρώτοι δάσκαλοι των παιδιών τους θέτουν τις βάσεις της αγωγής. Με άλλα λόγια αυτοί αποτελούν το κέντρο μόρφωσης των παιδιών τους. Οι Έλληνες θεωρούν καθήκον τους να βοηθούν τα παιδιά τους ηθικά, κοινωνικά και γενικότερα σε κάθε είδους ανάγκη της ζωής τους.

Η  συνεργασία του σχολείου και των γονιών προωθείται μέσα από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Με πρωτοβουλία των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων λειτουργούν τμήματα επιμόρφωσης, πολιτιστικά, αθλητικά, δημιουργικής απασχόλησης και οργανώνονται εκδηλώσεις που αναδεικνύουν την ποιότητα της σχολικής ζωής. Για αυτό τον λόγο πρέπει σε κάθε σχολείο, ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων να λειτουργεί σωστά και να παίρνει αποφάσεις οι οποίες να βοηθούν τα παιδιά.

Νικου Φτάκα (Γ3)

 

 

Σχολιάστε

Top