ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η  εφημερίδα εκδίδεται στο πλαίσιο του Πολιτιστικού προγράμματος «Μαθητικός Τύπος».

Οι συντονιστές του προγράμματος Ντάμπου Μαρία ( Φιλόλογος) Γκαντούνα Μαρία ( Θεολόγος ) Ζυγούρη Αναστασία (Καθηγήτρια Πληροφορικής)

Διόρθωση και επιμέλεια κειμένων:

Ντάμπου Μαρία

Οργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων στο πλαίσιο του προγράμματος:

Γκαντούνα Μαρία

Τεχνική υποστήριξη στην ηλεκτρονική μορφή της εφημερίδας :

Ζυγούρη Αναστασία

Το νέο logo της εφημερίδας είναι δημιουργία του μαθητή Σβίγκου Γιώργου.

Η εφημερίδα δημοσιεύεται και στον ιστότοπο:  schoolpress.sch.gr/2gymkozanis

Σελιδοποίηση – Εκτύπωση Εφημερίδα «Ο Χρόνος» Ολυμπίου Γεωργάκη 1 Τηλ. 24610 25246

Top