2

Μια φορά κι έναν καιρό…

6

    Θα μπορούσε να είναι κάλλιστα το ξεκίνημα για ένα παραμύθι, αν δεν ήταν πραγματικότητα! Στις 20 Ιουλίου 2021 (21η ξημερώματα για την Ελλάδα) [...]

FDM_basics

0

Εισαγωγή To 3d printing ή adaptive manufacturing είναι η διαδικασία κατασκευής τρισδιάστατων αντικειμένων τοποθετώντας διαδοχικά στρώσεις υλικού τη μία πάνω στην άλλη. Μερικά από τα [...]

Doh-customer-experience-accident-bad-whoops

Λογικά Σφάλματα 101: Informal Fallacies 1.0

2

Σε συνέχεια των προηγουμένων άρθρων για τα λογικά σφάλματα, θα αναφερθούμε στα Informal Fallacies. Αυτά αφορούν στο περιεχόμενο του επιχειρήματος και όχι στη λογική δομή, [...]