Διεθνής Διαγωνισμός Χαρτών

ΑΠΟ: Φαμηλιάς Δημήτρης - Φεβ• 17•15

Η Διεθνής Ένωση Χαρτογραφίας, της οποίας επίσημος εκπρόσωπος της χώρας μας είναι η Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδος, οργανώνει ανά διετία διεθνή διαγωνισμό σύνθεσης χαρτών από παιδιά. Το θέμα του διαγωνισμού για το έτος 2015 είναι:’Ο τόπος μου στο σημερινό κόσμο”  και απευθύνεται σε παιδιά που εντάσσονται στις ακόλουθες ηλικίες:
1. Kάτω των 6 ετών
2. Mεταξύ 6-8 ετών
3. Mεταξύ 9-12 ετών
4.Mεταξύ 13-15 ετών

Οι χάρτες που θα συντεθούν θα πρέπει να σταλούν μέχρι 10 Μαρτίου 2015 στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εργαστήριο Χαρτογραφίας, Η. Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ. 15780 Ζωγράφου.

Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα και τους όρους διενέργειας του διαγωνισμού περάχονται στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Ένωσης Χαρτογραφίας:

icaci.org/files/documentsreference_docsbpcrules2015.pdf

 

 

Σχολιάστε

Top