Προγράμματα τάξεων της A” Λυκείου

ΑΠΟ: Ταουλάντ Αζεμάι - Φεβ• 12•16

Α1

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Άλγεβρα Αρχαία Ελληνικά Αρχαία Ελληνική Φυσική Αγωγή Ερευν. Εργασία
Θρησκευτικά Μαθ. Επιλογής Πολιτική Παιδεία Πολιτική Παιδεία Ερευν. Εργασία
Αγγλικά Μαθ. Επιλογής Φυσική Αγωγή Αρχαία Ελληνικά ΝΕ
Πολιτική Παιδεία Άλγεβρα Βιολογία Λογοτεχνία ΝΕ
Αρχαία Ελληνικά Βιολογία Αγγλικά Γεωμετρία Αρχαία Ελληνικά
Φυσική Φυσική Λογοτεχνία Χημεία Ιστορία
Ιστορία Γεωμετρία Χημεία Θρησκευτικά Άλγεβρα

Α2

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Ιστορία Φυσική Αρχαία Ελληνικά Γεωμετρία Ερευν. Εργασία
ΝΕ Μαθ. Επιλογής Ιστορία Φυσική Αγωγή Ερευν. Εργασία
ΝΕ Μαθ. Επιλογής Πολιτική Παιδεία Αγγλικά Αγγλικά
Αρχαία Ελληνικά Φυσική Αγωγή  Χημεία Πολιτική Παιδεία Βιολογία
Γεωμετρία Πολιτική Παιδεία Θρησκευτικά Βιολογία Αρχαία Ελληνικά
Λογοτεχνία Αρχαία Ελληνικά Άλγεβρα Αρχαία Ελληνικά Άλγεβρα
Άλγεβρα Θρησκευτικά Λογοτεχνία Χημεία Φυσική

A3

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Αρχαία Ελληνικά Λογοτεχνία Φυσική Αγωγή Ιστορία Ερευν. Εργασία
Φυσική Αγωγή Μαθ. Επιλογής Βιολογία Αγγλικά Ερευν. Εργασία
Άλγεβρα Μαθ. Επιλογής Θρησκευτικά ΝΕ Αρχαία Ελληνικά
Φυσική Αρχαία Ελληνικά Πολιτική Παιδία ΝΕ Θρησκευτικά
Ιστορία Άλγεβρα Γεωμετρία Φυσική Λογοτεχνία
Χημεία Αγγλικά Άλγεβρα Πολιτική Παιδεία Πολιτική Παιδεία
Βιολογία Χημεία Αρχαία Ελληνικά Αρχαία Ελληνικά Γεωμετρία

Σχολιάστε

Top