Ψυχολόγος του κέντρου «Δίοδος» στο σχολείο μας!

ΑΠΟ: Κορωναίου Φραγκούλα - Μαρ• 11•16

Στις 29/02/2016 στο πλαίσιο του προγράμματος «Συναισθηματική νοημοσύνη και παραβατική συμπεριφορά»  πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας  επίσκεψη από την ψυχολόγο κ. Μαρία Φτάκα, η οποία εργάζεται στο Κέντρο Πρόληψης «Δίοδος» ύστερα από αίτημα  των  καθηγητριών  κ. Κιούση Δήμητρας και κ.Αφεντούλη Ειρήνης που έχουν αναλάβει το συγκεκριμένο πρόγραμμα .Η συνάντηση διήρκεσε  συνολικά τρεις ώρες κατά τη διάρκεια της οποίας  πραγματοποιήθηκαν πολλές βιωματικές δράσεις. Πιο συγκεκριμένα:

IMG_2947

  • οι μαθητές κάθισαν σε έναν κύκλο και κρατώντας μία μπάλα-ναρκαλιευτή έπαιρναν τον λόγο και παρουσίαζαν το εαυτό τους στην ψυχολόγο και στην υπόλοιπη ομάδα. Στη σύντομη αυτή παρουσίαση του εαυτού τους κλήθηκαν να μιλήσουν και για τις προσδοκίες τους από την συγκεκριμένη δράση.IMG_2966
  • Στην συνέχεια έπαιξαν ένα παιχνίδι σύμφωνα με το οποίο έπρεπε να αλλάζουν θέση τα παιδιά που απαντούσαν θετικά σε μία συγκεκριμένη ερώτηση της ψυχολόγου. Με αυτόν τον τρόπο αναδείχθηκαν χαρακτηριστικά της ομάδας τα οποία τα ίδια παιδιά είχαν παραλείψει να πουν κατά την αυτοπαρουσίαση τους. Η ομάδα είχε πλέον γνωριστεί καλύτερα και η ψυχολόγος απέκτησε καλύτερη εικόνα της ομάδας των μαθητών.
  • Έπειτα, ακολούθησε μία άλλη δράση. Όλα τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο μεγάλες ομάδες οι  οποίες  έπρεπε να είναι αντιμέτωπες και μεταβάλλοντας την θέση τους κυκλικά ήρθαν αντιμέτωπα όλα τα παιδιά με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας . Κάθε φορά η μία ομάδα  έπρεπε να έρθει κοντά στην άλλη και τα μέλη της άλλης  να θέIMG_2972τουν
    όρια εκφράζοντας τα με την γλώσσα του σώματος τους χωρίς να μιλάνε. Με την δράση αυτή  φάνηκε πως τα όρια είναι σχετικά για τον κάθε μαθητή και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Αναδείχθηκε πόσο δύσκολο είναι να θέσουμε όρια σε ανθρώπους που γνωρίζουμε καλά και πόσο δύσκολο επίσης είναι να  μην παραβιάζουμε τα όρια που μας θέτουν οι άλλοι .
  • IMG_2988Συνεχίσαμε με μία βιωματική δράση που μας καλούσε να κινηθούμε άναρχα στον χώρο και να προσπαθούμε να βρισκόμαστε κοντά σε κάποιον που επιλέξαμε ως «ασπίδα προστασίας» και μακριά από αυτόν που επιλέξαμε ως «βόμβα κινδύνου» . Η δυσκολία να κινηθούμε  και να κρατήσουμε κοντά την ασπίδα και μακριά την βόμβα ήταν μεγάλη.
  • Ακολούθησε μία ακόμα δράση  στην οποία δύο μαθητές έπαιρναν μέρος κρατώντας ένα ελκυστικό δώρο  για το οποίο κανείς δεν γνώριζε  το περιεχόμενο του. Ο ένας έπρεπε να παρουσιάσει θετικά επιχειρήματα έτσι ώστε τα πείσει τα IMG_2991υπόλοιπα μέλη της ομάδας να ανοίξουν το δώρο ενώ  άλλος μαθητής προσπαθούσε με εξίσου πειστικά επιχειρήματα να αποτρέψει τα μέλη της ομάδας να το ανοίξουν. Ακολούθησε η παρουσίαση των επιλογών των μαθητών  και τα δικά τους επιχειρήματα.
  • IMG_2940Τέλος η συνάντηση έκλεισε με ερωτήσεις προς την ψυχολόγο που οδήγησαν σε μία εποικοδομητική συζήτηση και στην οποία επισημανθήκαν τα βασικά  συμπεράσματα των δράσεων.

Αυτή η συνάντηση αποτελεί την πρώτη από ένα σύνολο τριών συναντήσεων που προβλέπεται να γίνουν στα πλαίσια του προγράμματος.

Σχολιάστε

Top