Άνεμος

ΑΠΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ - Φεβ• 29•16

Διεύθυνση ανέμου

Η διεύθυνση του ανέμου χαρακτηρίζεται από το σημείο του ορίζοντα από το οποίο πνέει ο άνεμος και όχι προς τα που πνέει ο άνεμος. Εκφράζεται δε είτε σε μοίρες (με αρχή από τον γήινο μαγνητικό Βορρά), είτε με σύμβολα ανεμολογίου, είτε ονομαστικά. Επίσης και με πολλά άλλα ονόματα χαρακτηρίζονται οι άνεμοι ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τον τόπο, την ένταση και την διεύθυνσή τους. Εκτός από τα τοπικά τους ονόματα, οι άνεμοι στην Ελλάδα φέρουν ανάλογα με την διεύθυνση προέλευσής τους δύο ονόματα: Ένα επίσημο και ένα κοινό. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ονόματα των κυρίων ανέμων (δηλαδή αυτών που πνέουν από κατεύθυνση πολλαπλάσια των 45 μοιρών) με Ελληνικό σύμβολο κατεύθυνσης, επίσημο όνομα, κοινό, διεθνές σύμβολο και όνομα διεθνές.

 

Διεύθυνση Επίσημο Κοινό Δ.Σ Όνομα διεθνές
Β (000°) Βόρειος Τραμουντάνα, Βοριάς N North
ΒΑ (045°) Μέσης Γραίγος NE Northeast
Α (090°) Απηλιώτης Λεβάντες E East
ΝΑ (135°) Εύρος Σιρόκος SE Southeast
Ν (180°) Νότιος Όστρια, Νοτιάς S South
ΝΔ (225°) Λίβας Γαρμπής SW Southwest
Δ (270°) Ζέφυρος Πουνέντες W West
ΒΔ (315°) Σκίρων Μαΐστρος NW Northwest

 

Είδη ανέμων

Γενικά οι άνεμοι κατατάσσονται στις ακόλουθες κύριες κατηγορίες:

 1. Συνεχείς
 2. Περιοδικοί (ετήσιοι – ημερήσιοι)
 3. Αληγείς
 4. Ανταληγείς
 5. Αναβατικοί
 6. Καταβατικοί
 7. Εποχικοί
 8. Τοπικοί
 9. Επικρατούντες δυτικοί
 10. Επικρατούντες πολικοί (ανατολικοί)
 11. Άνεμοι ισοβαρικών συστημάτων
 12. Ριπαίοι
 13. Μυκώμενοι
 14. Θυελλώδεις ή Θύελλα και
 15. Λαιλαπώδεις ή Λαίλαπα

Άνεμος

  

Αλεξάνδρα Αρχοντόγλου

 

ΠΗΓΗ: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82

Σχολιάστε

Top