Οφέλη από τη χρήση υπολογιστών στην τάξη

068055ed933d2e69cfeb9ff2d23bac50_M

068055ed933d2e69cfeb9ff2d23bac50_MΗ εισαγωγή της τεχνολογίας στις τάξεις και συγκεκριμένα των ηλεκτρονικών  υπολογιστών είναι  συνηθισμένη στις μέρες μας. Σε πολλά σχολεία της Ευρώπης αλλά και σε ιδιωτικά και πειραματικά σχολεία της Ελλάδας ήδη χρησιμοποιούν Η/Υ. Ειδικά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού αποδεικνύεται αναγκαστική λύση προκειμένου να συνεχιστεί η εκπαίδευση των μαθητών έστω και εξ απσοτάσεως.

Η εισαγωγή της τεχνολογίας παρέχει στους καθηγητές και δασκάλους τη δυνατότητα να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση στους μαθητές. Με τη βοήθεια των διαφόρων προγραμμάτων που έχουν δημιουργηθεί για αυτόν τον σκοπό μπορεί να γίνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον και διασκεδαστικό για τους μαθητές. Επιπλέον, έχουν δημιουργηθεί εκπαιδευτικά προγράμματα, με σκοπό να βοηθήσουν το μαθητή να κατανοήσει καλύτερα την ύλη του μαθήματος. Επιπρόσθετα, μπορεί να μειώσουν τη χρήση του χαρτιού και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την προστασία του περιβάλλοντος.

Δείτε εδώ παράδειγμα διδασκαλίας με αξιοποίηση ψηφιακών μέσων που εφαρμόστηκε στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας.

Από την άλλη πλευρά,  οι ώρες που βρίσκονται μπροστά σε μια οθόνη αυξάνονται, με αποτέλεσμα να δημιουργείται εξάρτηση από τον υπολογιστή, και ίσως να αυξάνονται και τα προβλήματα όρασης. Ακόμη, μπορεί να απορροφήσει τους μαθητές σε μεγάλο βαθμό και έτσι να αποσπάται η προσοχή τους μέσα στην τάξη.  Επίσης, ένας υπολογιστής δεν μπορεί να αντιληφθεί τους ρυθμούς και τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή, έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να ανταποκριθούν στον ίδιο χρόνο.

Η τεχνολογία όμως είναι αναπόφευκτη στην εποχή μας, για αυτό πρέπει να συμβιβαστούμε με αυτήν και να τη χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν με τον σωστότερο τρόπο, προς το συμφέρον της διδασκαλίας των μαθητών, καθώς τους ανοίγει νέους ορίζοντες.

Γεωργία Κατζίδου, μαθήτρια β΄ γυμνασίου

Σχολιάστε

Top