ΠΑΤΣΙΟΜΙΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ

Το περιοδικό δημιούργησα  κατά τη διάρκεια διδασκαλίας μου σε Πειραματικό Γυμνάσιο  της Αθήνας (στο οποίο είχα οργανική θέση και  θέση με θητεία), με στόχο να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό εργαλείο για τη διδασκαλία μου στην τάξη, αλλά και ως μέσο έκφρασης και δημιουργικότητας των μαθητών. Σήμερα είμαι Σύμβουλος Εκπαίδευσης Μαθηματικών στη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας.

Για οποιαδήποτε ερώτηση  απευθυνθείτε στην email θυρίδα μου.

Αθήνα, 24/6/2023

Δρ. Σταυρούλα Πατσιομίτου

Συνοπτικό Βιογραφικό σημείωμα

Η Σταυρούλα Πατσιομίτου είναι Μαθηματικός και Διδάκτωρ Διδακτικής των Μαθηματικών (με χρήση υπολογιστικού περιβάλλοντος) (Ph.D.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο τίτλος της διδακτορικής της διατριβής είναι «Η ανάπτυξη του επιπέδου γεωμετρικής σκέψης των μαθητών μέσα από μετασχηματισμούς και αλληλεπιδραστικές τεχνικές σε υπολογιστικό περιβάλλον: Συνδεόμενες Οπτικές Ενεργές Αναπαραστάσεις». Αναγορεύθηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με βαθμό «Άριστα», το 2012. Είναι επίσης κάτοχος του Μεταπτυχιακού διπλώματος Ειδίκευσης (Master) στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Πανεπιστημίων Αθηνών και Κύπρου.

Για δύο ακαδημαϊκά έτη (2016-2018) εργάστηκε ως Πανεπιστημιακή Υπότροφος και Επισκέπτρια Λέκτορας στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου δίδαξε τα μαθήματα: ΜΕΜ321: «Διδακτική των Μαθηματικών», ΜΕΜ323: «Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία των Μαθηματικών» και ΜΕΜ322: «Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία των Μαθηματικών». Στο διάστημα αυτό διοργάνωσε ημερίδες σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο για την παρουσίαση των εργασιών των φοιτητών.

Ακόμα, συνεργάστηκε με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την εποπτεία φοιτητών που αφορά το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης, αλλά και την Πρακτική Άσκηση φοιτητών σε σχολεία, καθώς και για δειγματικές διδασκαλίες σε φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών. Ενδεικτικές αναλυτικές εκθέσεις των φοιτητών που επέβλεψε το
διάστημα 2011 2014 είναι αναρτημένες στο ακαδημαϊκό προφίλ της Academia.edu. Παλαιότερα, επίσης συνεργάστηκε για την Πρακτική Άσκηση φοιτητών σε σχολεία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Είναι συγγραφέας ενός δίτομου έργου κατασκευής και διασύνδεσης των μαθηματικών εννοιών με χρήση λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας με τίτλο «Μαθαίνω Μαθηματικά με το Geometer’s Sketchpad», από τις εκδόσεις «Κλειδάριθμος». Σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 25/2010, το έγγραφο με Αρ. Πρωτοκ. 2846/25-11-2010 του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και το έγγραφο με Αρ. Πρωτοκ. 151437 /30-11-2010 του Υπουργείου Παιδείας δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων το βιβλίο εγκρίθηκε ομόφωνα για την παιδαγωγική καταλληλότητά του και απεστάλη στις σχολικές βιβλιοθήκες των πειραματικών σχολείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης «καθόσον μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για τους καθηγητές των Μαθηματικών στην προσπάθειά τους για αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών» (απόσπασμα από το έγγραφο του Π.Ι).

Το 2019, δημοσιεύτηκε η  μονογραφία της για τη διδακτική των μαθηματικών «A trajectory for the teaching and learning of the didactics of mathematics: linking visual active representations”, από τις εκδόσεις «Global Journal  Inc.”, ανοικτής πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Ακόμα, το 2020 και 2021 δημοσιεύτηκαν οι μονογραφίες της με τίτλο « Διδακτική των Μαθηματικών Ι: Συνδεόμενες Οπτικές Ενεργές
Αναπαραστάσεις », « Διδακτική, Διδασκαλία και Αξιολόγηση των Μαθηματικών: Μαθησιακά Μονοπάτια και Πρόγραμμα Σπουδών», από τις εκδόσεις Ανατολικός , « Διδακτική και Διδασκαλία των Μαθηματικών: Από τη θεωρία στην πράξη με χρήση λογισμικών» ,
« Διαμόρφωση της θεωρίας φύλου στην Εκπαίδευση: επικρατούσες τάσεις », « Εργαλειακά μαθησιακά μονοπάτια στο Geogebra” από τις εκδόσεις Αγγελάκη , επίσης ελεύθερης πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Άλλα βιβλία της για τα μαθηματικά έχουν επίσης κυκλοφορήσει και εξαντληθεί (π.χ. « Συλλογή από ασκήσεις Άλγεβρας Β΄ Λυκείου» που εκδόθηκε το 1994 από τις εκδόσεις Κορφή.

Είναι κριτής του Διεθνούς Συνεδρίου για την Ψυχολογία στην Εκπαίδευση των Μαθηματικών (International Group for the Psychology of Mathematics Education) για τα έτη 2009-μέχρι σήμερα. Ακόμα, είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού Ευκλείδης Γ΄ της ΕΜΕ, Μέλος της Επιστημονικής και Συντακτικής Επιτροπής της Ομάδας Παιδαγωγικής και Γενικής Διδακτικής της ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. (Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και  Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της ομάδας Θετικών Επιστημών της ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. Διετέλεσε μέλος επιστημονικής επιτροπής και επιτροπής κριτών πολλών συνεδρίων, καθώς και συμμετείχε ως Πρόεδρος σε εργασίες συνεδρίων για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ) για τα έτη 2008-2017, αλλά και συνεδριών του Διεθνούς Συνεδρίου για την Ψυχολογία στην Εκπαίδευση των Μαθηματικών (International Group for the Psychology of Mathematics Education) για τα έτη 2008-2011.

Έχει συμμετάσχει στη διαδικασία εξελληνισμού του λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας Geometer’s Sketchpad v4 ως σύμβουλος της μεταφραστικής ομάδας μετά από πρόταση του σχεδιαστή του λογισμικού Nicholas Jackiw. Το όνομα της αναφέρεται στις «Ευχαριστίες» στο κυλιόμενο κείμενο που αφορούν πληροφορίες του λογισμικού.

Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία σε πολλούς τύπους σχολείων της Β/θμιας Εκπαίδευσης. Αξιολογήθηκε θετικά για τη μετάθεση της με οργανική θέση σε Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο της Αθήνας και στη συνέχεια ομοίως, αξιολογήθηκε θετικά για τη θέση με θητεία στο ίδιο σχολείο (αρ. πρωτοκ. 72822/29-5-2013, Υ.Α: ΑΔΑ:ΒΕΧΒ9-ΩΝΝ) .

Αποσπάστηκε για τρία έτη στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., ως ερευνήτρια (αρ. πρωτοκ. 138/23-9-2014, Υ.Α: ΑΔΑ: 754Γ9-Υ74). Για το διάστημα αυτό αξιολογήθηκε με «Άριστα» στα πλαίσια αξιολόγησης των Δημοσίων υπαλλήλων, [ως ερευνήτρια], αξιολόγηση με την οποία συμφώνησε ομόφωνα η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης. Σήμερα, είναι καθηγήτρια Β/θμιας Εκπαίδευσης και μεταδιδακτορική ερευνήτρια. Τα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντά της εστιάζουν στη διδακτική των μαθηματικών με χρήση λογισμικών και ειδικότερα λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας –με σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία–, καθώς και σε ζητήματα ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση και διοίκησης στην εκπαίδευση.

To 2022 βραβεύτηκε με το ΑΡΓΥΡΟ βραβείο στην κατηγορία ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, στην 7η Τελετή των  EDUCATION LEADERS AWARDS. Ο τίτλος της υποψηφιότητάς της ήταν «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ» και πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 στο κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

 

BRABEIO

Ενδεικτικές προσωπικές ιστοσελίδες:

https://minedu.academia.edu/STAVROULAPATSIOMITOUΔρΣταυρούλαΠατσιομίτου

https://www.researchgate.net/profile/Stavroula_Patsiomitou/

Google Scholar iD

https://scholar.google.gr/citations?user=J7CtETQAAAAJ&hl=en

ORCID iD               https://orcid.org/0000-0002-7102-4582

Διευθύνσεις ηλεκτρονικών Πανεπιστημιακών μαθημάτων (σύνδεση ως      επισκέπτης)

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=862

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=902

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=1116

 

 

 

Top