Πυθαγόρας: Αριθµολογία και Θεωρία της αρμονίας των ουρανίων σφαιρών

Ο Πυθαγόρας ήταν ο δάσκαλος των Μαθηµατικών στην Αρχαία Ελλάδα. Τα θεωρήµατα που διατύπωσε ο Πυθαγόρας στη γεωµετρία, είναι ακόµα χρήσιµα στους σηµερινούς µελετητές. Ο Πυθαγόρας, ήταν και δάσκαλος της Αριθµολογίας. Το Πυθαγόρειο Σύστηµα Αριθµολογίας έλεγε, ότι κάθε γράµµα έχει και την αριθµολογική του αξία. ∆ηλαδή σε κάθε γράµµα του αλφαβήτου, αντιστοιχεί και ένας αριθµός. Επίσης, µερικούς αριθµούς τους θεωρούσε ιερούς77

Έτσι :

Η µονάδα, η οποία περιέχει το άπειρο, συµβολίζει το Θεό.

Η δυάδα παριστάνει την ένωση του αιώνιου -αρσενικού και του αιώνιου- θηλυκού.

Η τριάδα δηλώνει 3 οµόκεντρους κύκλους ή κόσµους του σύµπαντος, το Φυσικό, το Ανθρώπινο και τον Θεό. Η τριάδα αυτή βρίσκεται παντού µέσα στη φύση καθώς και στον άνθρωπο, ο οποίος αποτελείται από σώµα – ψυχή – πνεύµα.

Η δεκάδα, το άθροισµα δηλαδή των αριθµών (1+2+3+4), πάνω στην οποία ορκίζονταν οι Πυθαγόριοι.

Η σηµερινή Αριθµολογία είναι βασισµένη στους νόµους και στα διδάγµατα του Πυθαγόρα και έχει διαµορφώσει την εικόνα της µέσα από την εξέλιξη του πολιτισµού.

 

Αρµονία ουρανίων σφαιρών

Ο Πυθαγόρας από τη Σάµο, ο µεγάλος φιλόσοφος, µαθηµατικός, γεωµέτρης και µουσικός, µαζί µε τους µαθητές τους, θεµελίωσε τη θεωρία των αριθµών.
Ανακάλυψαν τις αρµονικές σχέσεις των αριθµών στη µουσική και µε βάση αυτές τις σχέσεις ερµήνευσαν το σύµπαν. Η µουσική για τους Πυθαγόρειους ήταν πάνω απ΄ όλα µαθηµατικά. Η ουσία της ήταν οι αριθµοί και η οµορφιά της η έκφραση των αρµονικών σχέσεων των αριθµών. Η µουσική ήταν ακόµα η εικόνα της ουράνιας αρµονίας. Ο Πυθαγόρας έλεγε, ότι οι πλανήτες καθώς περιστρέφονται παράγουν διάφορους µουσικούς ήχους, που δεν τους ακούµε <<αρµονία των σφαιρών>>. Μετά από τόσα χρόνια, οι σύγχρονοι επιστήµονες
έχουν αποδείξει ότι όλα όσα έλεγε ο Πυθαγόρας πράγµατι ισχύουν. Στο τέλος ο Πυθαγόρας είχε φτάσει σε τέτοιο σηµείο, ώστε να ακούει τη
συµφωνία του ουρανού, τη µουσική των ουράνιων σφαιρών.

Ιστότοποι:

http://www.astro.gr/kipouros/numbers/number2.htm

http://apollonionfos.forumotion.net/t38-topic

http://eleysis69.wordpress.com

 

                                                                                                   Γιώργος Παπαθανασίου, Β1

 

 

Σχολιάστε

Top