Δημιουργός και υπεύθυνη διαχείρισης

Δημιουργός και υπεύθυνη διαχείρισης του ηλεκτρονικού περιοδικού είναι η Δρ. Σταυρούλα Πατσιομίτου.

 

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα

Η Σταυρούλα Πατσιομίτου είναι Μαθηματικός και Διδάκτωρ Διδακτικής των Μαθηματικών (με χρήση υπολογιστικού περιβάλλοντος) (Ph.D.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο τίτλος της διδακτορικής της διατριβής είναι «Η ανάπτυξη του επιπέδου γεωμετρικής σκέψης των μαθητών μέσα από μετασχηματισμούς και αλληλεπιδραστικές τεχνικές σε υπολογιστικό περιβάλλον: Συνδεόμενες Οπτικές Ενεργές Αναπαραστάσεις». Αναγορεύθηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με βαθμό «Άριστα», το 2012. Είναι επίσης κάτοχος του Μεταπτυχιακού διπλώματος Ειδίκευσης (Master) στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Πανεπιστημίων Αθηνών και Κύπρου.

Για δύο ακαδημαϊκά έτη (2016-2018) εργάστηκε ως Πανεπιστημιακή Υπότροφος και Επισκέπτρια Λέ-κτορας στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου δίδαξε τα μαθήματα: ΜΕΜ321: «Διδακτική των Μαθηματικών», ΜΕΜ323: «Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία των Μαθηματικών» και ΜΕΜ322: «Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία των Μα-θηματικών». Στο διάστημα αυτό διοργάνωσε ημερίδες σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο για την πα-ρουσίαση των εργασιών των φοιτητών.

Είναι συγγραφέας ενός δίτομου έργου κατασκευής και διασύνδεσης των μαθηματικών εννοιών με χρήση λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας με τίτλο «Μαθαίνω Μαθηματικά με το Geometer’s Sketchpad», το οποίο έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και έχει διανεμηθεί από το Υπουργείο Παιδείας σε Πειραματικά Γυμνάσια-Λύκεια. Άλλα βιβλία της για τα Μαθηματικά έχουν επίσης κυκλοφορήσει και εξαντληθεί (π.χ. «Συλλογή από ασκήσεις Άλγεβρας Β΄ Λυκείου» που εκδόθηκε το 1994).

Το 2019, δημοσιεύτηκε η μονογραφία της για τη διδακτική των μαθηματικών «A trajectory for the teaching and learning of the didactics of mathematics: linking visual active representations”, που είναι ανοικτής πρόσβασης στο διαδίκτυο. (https://globaljournals.org/eBooks/A_Trajectory_for_the_Teaching_and_Learning_of_the_Didactics_of_Mathematics_using_ICT.pdf )

Ομοίως, ανοικτής πρόσβασης στο διαδίκτυο είναι και η μονογραφία της «Διδακτική των Μαθηματικών Ι: Συνδεόμενες Οπτικές Ενεργές Αναπαραστάσεις» που δημοσιεύτηκε το Φεβρουάριο του 2020 στις εκδόσεις Ανατολικός.  (https://www.researchgate.net/publication/339362825_Patsiomitou_S_2020_Didactics_of_Mathematics_I_Linking_Visual_Active_Representations_Anatolikos_Athens_ )

Eίναι κριτής του Διεθνούς Συνεδρίου για την Ψυχολογία στην Εκπαίδευση των Μαθηματικών (International Group for the Psychology of Mathematics Education) για τα έτη 2009-μέχρι σήμερα. Ακόμα, είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού Ευκλείδης Γ΄ της ΕΜΕ, Μέλος της Επιστημονικής και Συντακτικής Επιτροπής της Ομάδας Παιδαγωγικής και Γενικής Διδακτικής της ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. (Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της ομάδας Θετικών Επιστημών της ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. Διετέλεσε μέλος επιστημονικής επιτροπής και επιτροπής κριτών πολλών συνεδρίων, καθώς και συμμετείχε ως Πρό-εδρος σε εργασίες συνεδρίων για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινω-νίας στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ) για τα έτη 2008-2017, αλλά και συνεδριών του Διεθνούς Συνεδρίου για την Ψυχολογία στην Εκπαίδευση των Μαθηματικών (International Group for the Psychology of Mathematics Education) για τα έτη 2008-2011. Έχει δημοσιεύσει μεγάλο πλήθος άρθρων σε έγκριτα Ελληνικά και Διεθνή επιστημονικά περιοδικά, αρκετά άρθρα της επίσης έχουν δημοσιευτεί στα περιο-δικά της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Ευκλείδης Α΄, Β΄, Γ΄ και Αστρολάβος. Έχει λάβει μέρος με περισσότερες από 50 εισηγήσεις της σε Ελληνικά και Διεθνή έγκριτα επιστημονικά συνέδρια, με στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών εννοιών. Έχει συμμετάσχει στη διαδικασία εξελληνισμού του λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας Geometer’s Sketchpad v4 ως σύμβουλος της μεταφραστικής ομάδας μετά από πρόταση του σχεδιαστή του λογισμι-κού Nicholas Jackiw. Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία σε πολλούς τύπους σχολείων της Β/θμιας Εκπαίδευσης. Αξιολογήθηκε θετικά για τη μετάθεση της σε Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο της Αθήνας και στη συνέχεια ομοίως, αξιολογήθηκε θετικά για τη θέση με θητεία στο ίδιο σχολείο. Αποσπάστηκε για τρία έτη στην ΑΔΙΠΠΔΕ, ως ερευνήτρια. Για το διάστημα αυτό αξιολογήθηκε με «Άριστα» στα πλαίσια αξιολόγησης των Δημοσίων υπαλλήλων, αξιολόγηση με την οποία συμφώνησε ομόφωνα η Ει-δική Επιτροπή Αξιολόγησης. Τα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντά της εστιάζουν στη διδακτική των μαθηματικών με χρήση λογισμικών και ειδικότερα λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας, καθώς και σε ζητήματα ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση και διοίκησης στην εκπαίδευση.

Ενδεικτικές προσωπικές ιστοσελίδες:

https://crete.academia.edu/DrStavroulaPatsiomitouΔρΣταυρούλαΠατσιομίτου,

https://www.researchgate.net/profile/Stavroula_Patsiomitou

Google Scholar iD

https://scholar.google.gr/citations?user=J7CtETQAAAAJ&hl=en

ORCID iD

https://orcid.org/0000-0002-7102-4582

 

Σύνδεσμος με τα ενεργά μαθήματα μου στην e-class του σχολικού δικτύου

 

Για το ηλεκτρονικό περιοδικό «Ηλεκτρονικό Εργαστήριο Πειραματικών Μαθηματικών» πατήστε στο

 

https://schoolpress.sch.gr/testpat1/

 

 

 

Top