Δημιουργός και υπεύθυνη διαχείρισης

Δημιουργός και υπεύθυνη διαχείρισης του ηλεκτρονικού περιοδικού είναι η Δρ. Σταυρούλα Πατσιομίτου.

 

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα

Η Σταυρούλα Πατσιομίτου είναι Μαθηματικός και Διδάκτωρ Διδακτικής των Μαθηματικών (με χρήση υπολογιστικού περιβάλλοντος) (Ph.D.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο τίτλος της διδακτορικής της διατριβής είναι «Η ανάπτυξη του επιπέδου γεωμετρικής σκέψης των μαθητών μέσα από μετασχηματισμούς και αλληλεπιδραστικές τεχνικές σε υπολογιστικό περιβάλλον: Συνδεόμενες Οπτικές Ενεργές Αναπαραστάσεις». Αναγορεύθηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με βαθμό «Άριστα», το 2012. Είναι επίσης κάτοχος του Μεταπτυχιακού διπλώματος Ειδίκευσης (Master) στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Πανεπιστημίων Αθηνών και Κύπρου.

Για δύο ακαδημαϊκά έτη (2016-2018) εργάστηκε ως Πανεπιστημιακή Υπότροφος και Επισκέπτρια Λέκτορας στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου δίδαξε τα μαθήματα: ΜΕΜ321: «Διδακτική των Μαθηματικών», ΜΕΜ323: «Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία των Μαθηματικών» και ΜΕΜ322: «Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία των Μαθηματικών». Στο διάστημα αυτό διοργάνωσε ημερίδες σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο για την παρουσίαση των εργασιών των φοιτητών. Ακόμα, συνεργάστηκε με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την εποπτεία φοιτητών του μαθήματος της Πρακτικής Άσκησης, αλλά και την Πρακτική Άσκηση φοιτητών σε σχολεία.

Είναι συγγραφέας οκτώ μονογραφιών τόσο στην ελληνική όσο και την αγγλική γλώσσα. Το 2019, δημοσιεύτηκε η μονογραφία της για τη διδακτική των μαθηματικών «A trajectory for the teaching and learning of the didactics of mathematics: linking visual active representations”, που είναι ανοικτής πρόσβασης στο διαδίκτυο. (https://globaljournals.org/eBooks/A_Trajectory_for_the_Teaching_and_Learning_of_the_Didactics_of_Mathematics_using_ICT.pdf )

Επίσης είναι συγγραφέας 55 άρθρων σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές (εκ των οποίων 12 είναι στην αγγλική γλώσσα), 36 άρθρων σε περιοδικά με κριτές (εκ των οποίων 13 ξενόγλωσσα) και κεφάλαια βιβλίου στην αγγλική γλώσσα. Διετέλεσε μέλος επιστημονικής επιτροπής και επιτροπής κριτών πολλών συνεδρίων. Επίσης, συμμετείχε ως Πρόεδρος σε εργασίες συνεδρίων για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ) για τα έτη 2008–2019, αλλά και συνεδριών του Διεθνούς Συνεδρίου για την Ψυχολογία στην Εκπαίδευση των Μαθηματικών (International Group for the Psychology of Mathematics Education) για τα έτη 2008–2011. Έχει συμμετάσχει στη διαδικασία εξελληνισμού του λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας Geometer’s Sketchpad v4 ως σύμβουλος της μεταφραστικής ομάδας μετά από πρόταση του σχεδιαστή του λογισμικού Nicholas Jackiw. Το όνομά της αναφέρεται στις «Ευχαριστίες» στο κυλιόμενο κείμενο με τις πληροφορίες για το λογισμικό. Είναι επιμορφώτρια εκπαιδευτικών ΠΕ03. Αποσπάστηκε για τρία έτη στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. ως ερευνήτρια. Για το διάστημα αυτό αξιολογήθηκε με «Άριστα» στα πλαίσια αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Σήμερα, διερευνά σε μεταδιδακτορικό επίπεδο ζητήματα της διδακτικής των μαθηματικών με χρήση λογισμικών και ειδικότερα λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας –με σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία– καθώς και σε ζητήματα ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα

https://schoolpress.sch.gr/testpat1/?page_id=354

Ενδεικτικές προσωπικές ιστοσελίδες:

https://minedu.academia.edu/STAVROULAPATSIOMITOUΔρΣταυρούλαΠατσιομ

ίτου

https://www.researchgate.net/profile/Stavroula_Patsiomitou

Google Scholar iD

https://scholar.google.gr/citations?user=J7CtETQAAAAJ&hl=en

ORCID iD

https://orcid.org/0000-0002-7102-4582

Σύνδεσμος με τα ενεργά μαθήματα μου στην e-class του σχολικού δικτύου

Για το ηλεκτρονικό περιοδικό «Ηλεκτρονικό Εργαστήριο Πειραματικών Μαθηματικών» πατήστε στο

https://schoolpress.sch.gr/testpat1/

 

 

 

Top