ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Υπολογιστές και γνωστική ανάπτυξη 

Η κατασκευή και η χρήση των artefacts φαίνεται να είναι χαρακτηριστική των ανθρώπινων δραστηριοτήτων,   αλλά ακόμη περισσότερο χαρακτηριστικό φαίνεται να είναι η συμβολή των artefacts στο γνωστικό επίπεδο (κατανόησης και κατασκευής εννοιών) (Norman, 1993).
Η τεχνολογία η σχετική με τον υπολογιστή τον καθιστά ένα ιδιαίτερο artefact τόσο σημαντικό όπως η γραφή .

Όσον αφορά την εκπαίδευση, τα βασισμένα σε υπολογιστή αποτελεσματικά μαθησιακά περιβάλλοντα είναι ιδιαιτερα σημαντικά για την ανάπτυξη της μαθησιακής ικανότητας των μαθητών, λόγω της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον και ανατροφοδότησης που αναπτύσσεται. 

Διαδραστικοί πίνακες. 

Ο διαδραστικός πίνακας αποτελεί ένα τεχνολογικό μέσο το οποίο υπό παιδαγωγικές προϋποθέσεις  μπορεί να  συμβάλλει  στην επίτευξη  των  μαθησιακών  στόχων  στην  σχολική τάξη.  Σύμφωνα  με  τη  διεθνή  βιβλιογραφία  η  εισαγωγή  του  στην  σχολική  πράξη  συνοδεύεται  από  σημαντικά  πλεονεκτήματα  κυρίως  σε  θέματα  αλληλεπίδρασης 
εκπαιδευτικών  και  μαθητών

(Αναστασιάδης, Μικρόπουλος, Σοφός και Φραγκάκη, 2010) 

http://users.sch.gr/grigorise/diadrastikoi-A%20theoritiko%20plaisio.pdf

 

5

Διδασκαλία με χρήση  έτοιμων σεναρίων 

Ο διαδραστικός πίνακας αποτελεί ενα εξαιρετικό μέσο για τη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών με χρήση διαδικτύου και έτοιμων διδακτικών σεναρίων όπως αυτά που περιέχονται στην ιστοσελίδα του NCTM

http://illuminations.nctm.org/Lessons.aspx

Ακόμα μπορεί να λειτουργήσει ως εποπτικό και λειτουργικό μέσο για τη χρησιμοποίηση άλλων λογισμικών [π.χ λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας]

 

Χρήση του διαδραστικού για την διδασκαλία δραστηριότητων μέσω του digital school (http://dschool.edu.gr/) ή του Πανεπιστημίου  Κύπρου 

Στη συνέχεια παρατίθενται καποιες εικόνες αναρτημένες στην  e-class του σχολικού δικτύου

Από τις ανακοινώσεις της Α τάξης (http://eclass.sch.gr/modules/announcements/announcements.php?course=G10113&an_id=7556)

Πρόσθεση και αφαίρεση ακεραίων. Είναι εύκολα!!!!!
Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Στον φάκελο ΕΓΓΡΑΦΑ>>ΥΛΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-14>> ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟς υπάρχει αναρτημένο το αρχείο Geogebra Arithmitikigrammi-plakidia-CYPRUS του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Μαθετε με ευκολία με την βοήθεια του αρχείου αυτού την πρόσθεση και αφαίρεση ακεραίων αριθμών. Διατυπώστε τους κανόνες.

Διαδραστική δραστηριότητα

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A200/426/2866,10949/extras/Experiments-Simulations/Flash/kefa7_3_drastiriotita_1/index.html

 

Εφαρμογή στη σύγκριση κλασμάτων

Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A200/426/2866,10912/extras/Experiments-Simulations/GeoGebra/kefa2_3_paradeigma_1/index.html

 

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ -ΡΗΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Πέμπτη, 09 Ιανουαρίου 2014

 

Σχεδιάστε παράλληλες ευθείες

Κυριακή, 08 Δεκεμβρίου 2013

http://users.sch.gr/thafounar/classA/paraLine/paraLine.html

 

 
Χρήση γεωμετρικών οργάνων από τους μαθητές

Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

Αλλαγή Διαγραφή Ορατό / Αόρατο
Οδηγίες χρήσης διαδραστικού πίνακα

Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

Αλλαγή Διαγραφή Ορατό / Αόρατο
Κατασκευή καθέτων στον διαδραστικό πίνακα

Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

 

1o Μάθημα στις Κανονικότητες

Παρασκευή, 04 Απριλίου 2014

Μπράβο στα παιδιά μου! Στην εικόνα παρουσιάζονται κάποια από τα μαθηματικά που ανακαλύψατε στην τάξη ..

 

Από τις ανακοινώσεις της B τάξης  (http://eclass.sch.gr/modules/announcements/announcements.php?course=G115115)

 

Δραστηριότητα στα εμβαδά

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

Τμήμα Β1-Β3

http://curriculum.nismed.upd.edu.ph/wp-content/uploads/2012/10/disappearingsquare.html

Αναζητήστε στον κατάλογο ΕΓΓΡΑΦΑ την δραστηριότητα «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ».  Τι παράξενο συμβάνει στην εικόνα ;

 

 

 

Απόδειξη του Πυθαγορείου θεωρήματος

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Πώς αποδεικνύεται το Πυθαγόρειο θεώρημα;

https://dl.dropboxusercontent.com/u/77659381/Theoreme%20de%20Pythagore/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7_3%CE%B7.html

 

Πρόβλημα -Εφαρμογή 2

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B105/386/2552,9950/extras/Experiments-Simulations/Geogebra/kefa1_4_efarmogi_2/kefa1_4_efarmogi_2.html

 

Ασκηση 2

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B105/386/2552,9950/extras/Experiments-Simulations/Geogebra/kefa1_4_askisi_2/kefa1_4_askisi_2.html

 

Η εφαπτομένη οξείας γωνίας

Τρίτη, 03 Δεκεμβρίου 2013

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B105/386/2552,9979/extras/Experiments-Simulations/Geogebra/kefb2_1_orismos/kefb2_1_orismos.html

Εφαπτομένη οξείας γωνίας

Τρίτη, 03 Δεκεμβρίου 2013

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B105/386/2552,9979/extras/Experiments-Simulations/Geogebra/kefb2_1_drastiriotita_1/kefb2_1_drastiriotita_1.htm

 
Ανάρτηση εργασιών στο Πυθαγόρειο θεώρημα

Δευτέρα, 02 Δεκεμβρίου 2013

Οι εργασίες των μαθητών στο Πυθαγόρειο θεώρημα θα αναρτηθούν σταδιακά στο μάθημα ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β ΤΑΞΗΣ

Κοινές λύσεις ανισώσεων

Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2013

Υπολογισμός τετραγωνικών ριζών

Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B105/386/2552,9954/extras/Experiments-Simulations/Geogebra/kefa2_1_orismos_a/kefa2_1_orismos_a.html

 

Σχεδιάση και Επίλυση ασκήσεων στο διαδραστικό πίνακα

Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ-ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΜΕ!!

 

Λύσεις ασκήσεων στον διαδραστικό

Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

Πραγματικοί αριθμοί

Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Το σύνολο των πραγματικών αριθμών (Πανεπιστήμιο Κύπρου) 

ρόβλημα και διερεύνηση

Σάββατο, 01 Φεβρουαρίου 2014

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B105/386/2552,9956/extras/Experiments-Simulations/Geogebra/kefa2_3_askisi_6/kefa2_3_askisi_6.html

Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου και λογισμικά δυναμικής γεωμετρίας

Σάββατο, 01 Φεβρουαρίου 2014

 

Το αρχείο Geogebra είναι αναρτημένο στα ΕΓΓΡΑΦΑ>>ΥΛΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-14

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B105/386/2552,9988/extras/Experiments-

Επίλυση ασκήσεων στο διαδραστικό

Σάββατο, 01 Φεβρουαρίου 2014

H μελέτη της y=ax

Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B105/386/2552,9961/extras/Experiments-Simulations/Geogebra/kefa3_3_askisi_3/kefa3_3_askisi_3.html

 

Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

 

Υπολογίστε το μήκος της ελαχίστης διαδρομής όταν γνωρίζετε ότι κάθε ακμή του κύβου είναι ίση με 5cm.

Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B105/386/2552,9996/extras/Experiments-Simulations/Flash/kefb4_1_efarmogi_2/kefb4_1_efarmogi_2.html

Παρατηρώντας τα στερεά

Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

 

Από τις ανακοινώσεις της Γ τάξης (http://eclass.sch.gr/modules/announcements/announcements.php?course=G115116)

Μοντελοποιήσεις μαθητών προηγουμένων ετών)

Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

Αναζητήστε στον φάκελο ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ >> ΕΓΓΡΑΦΑ>>ΥΛΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2011-12 το PDF αρχείο Γ ΤΑΞΗ- ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. Περισσότερες πληροφορίες για τον διαδικαστικό τρόπο διεξαγωγής των εργασιών μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω link: http://www.academia.edu/3517291/_ Πατσιομίτου, Σ (2012). Διδακτικές Προτάσεις: Τα Μαθηματικά στον Πραγματικό Κόσμο. Αυτέκδοση.ISBN 978-960-93-4456

Μοντελοποίηση στο GSP

Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

H μαθήτρια του Γ1 Μαρία-Δανάη Δάβου έκανε στην παρακάτω μοντελοποίηση της ταυτότητας ¨κύβος αθροίσματος » στο GSP.

 

Χρήση διαδραστικού πίνακα από τους μαθητές για την απόδειξη γεωμετρικών προτάσεων

Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

 

 

 

Μοντελοποίησεις μαθητών

Δευτέρα, 02 Δεκεμβρίου 2013

Στο μάθημα ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΕΙς Γ ΤΑΞΗΣ θα αναρτηθούν εργασίες μαθητών σταδιακά και στο επόμενο χρονικό διάστημα.

αραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων

Τρίτη, 03 Δεκεμβρίου 2013

Να χρησιμοποιήσετε το αρχείο ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ του λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας Geometer’s Sketchpad για να κατανοήσετε την γεωμετρική αναπαράσταση της παραγοντοποίησης αλγεβρικών παραστάσεων

 

Διαίρεση ευθυγράμμου τμήματος σε ν ίσα τμήματα

Κυριακή, 08 Δεκεμβρίου 2013

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C104/470/3115,12523/extras/Experiments-Simulations/GeoGebra/kefb1_2_drastiriotita_1/index.html

 

Λόγος ευθυγράμμων τμημάτων

Κυριακή, 08 Δεκεμβρίου 2013

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C104/470/3115,12523/extras/Experiments-Simulations/GeoGebra/kefb1_2_logos_efthygrammon_tmimaton/index.html

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΤΡΙΓΩΝΑ

Πέμπτη, 09 Ιανουαρίου 2014

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A101/574/3720,16301/extras/Experiments-Simulations/GeoGebra/kef5_9_theorima_i_a/kef5_9_theorima_i_a.html

 

Δραστηριότητα στο GSP (Geometer’s Sketchpadv4)

Σάββατο, 01 Φεβρουαρίου 2014

 

Εφαρμογή στη Φυσική (επίλυση κλασματικών εξισώσεων)

Σάββατο, 01 Φεβρουαρίου 2014

 

Γραφική επίλυση συστημάτων – προβλήματα πραγματικού πλαισίου

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

Στο φάκελο ΕΓΓΡΑΦΑ>> ΥΛΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-14 έχουν αναρτηθεί οι λύσεις των ασκήσεων τουσχολικού εγχειριδίου.

Θερμές ευχές για Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!

Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

 

 

Top