Έρευνα για τη μουσική

Η έρευνα σχετικά με τη μουσική πραγματοποιήθηκε σε ένα τυχαίο δείγμα μαθητών της Β” Γυμνασίου (20 αγόρια και 20 κορίτσια).

Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η σχέση των μαθητών με τη  μουσική καθώς και οι μουσικές τους προτιμήσεις.

Από την έρευνα φάνηκε ότι μόνο το 1/5 των μαθητών (αγόρια-κορίτσια) παίζουν κάποιο μουσικό όργανο, ποσοστό πολύ μικρό.

ER1K

ER1AG

 

Το 70% τόσο των κοριτσιών όσο και των αγοριών θα ήθελαν να παίζουν κάποιο μουσικό όργανο,  αρκετά  μεγάλο ποσοστό, πράγμα που σημαίνει ότι πιθανόν δεν τους δίνεται η δυνατότητα για κάποιους λόγους.

ER2AG

ER2KO

Τα κορίτσια και τα αγόρια που θα ήθελαν να παίζουν κάποιο μουσικό όργανο, δήλωσαν και τις προτιμήσεις τους.  Από τις απαντήσεις τους φάνηκε ότι τα μουσικά ενδιαφέροντα των αγοριών είναι πιο ανεπτυγμένα από των κοριτσιών.

ER3KO

ER3AG

Αυτό το συμπέρασμα ενισχύεται και από τις απαντήσεις αγοριών-κοριτσιών σχετικά με το είδος μουσικής που ακούνε στις οποίες φάνηκε ότι τα αγόρια έχουν πιο ποικίλα ενδιαφέροντα.

ER4AGER4KO

 

Συντάκτης: Χανής Παναγιώτης

 

 

Σχολιάστε

Top