Έρευνα για τον εθισμό στο διαδίκτυο

Άτιτλο
Στα πλαίσια της θεματικής εβδομάδας διεξήχθησαν στο σχολείο μας οι παρακάτω έρευνες  από μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου με την καθοδήγηση της κας Ζυγούρη Αναστασίας , καθηγήτριας Πληροφορικής στο σχολείο μας. Για τις έρευνες χρησιμοποιήθηκαν οι φόρμες GOOGLE. Για την διεξαγωγή των ερευνών  ακολουθήσαμε τα εξής στάδια:
1. Σύνταξη ερωτηματολογίων 
 
2.ΣυμπλήρωσηΕρωτηματολoγίων 
(Google Forms)
3. Καταχώρηση και επεξεργασία δεδομένων
 4. Παρουσίαση αποτελεσμάτων (Google Sites)
5. Εξαγωγή συμπερασμάτων.

«Εθισμός στο διαδίκτυο» ήταν το θέμα της έρευνας που έκαναν οι μαθητές του τμήματος Γ3 του 2ου  Γυμνασίου Κοζάνης Οι μαθητές από το σχολείο  που απάντησαν είναι 53. Σύμφωνα με την έρευνα το 77% δήλωσε πώς η επίδοση του στο σχολείο επηρεάζεται αρνητικά από την ενασχόλησή του με το διαδίκτυο, ενώ μόλις το 23% δεν επηρεάζεται. Το 25% περίπου των μαθητών δέχεται παρατηρήσεις από τους γονείς για το διαδίκτυο, το 49,1% σπάνια, ενώ το 25% σχεδόν ποτέ. Αυτοί που σπεύδουν να ελέγξουν τα μηνύματα τους συχνά είναι 34%, ενώ συνέχεια περίπου 26%. Περίπου το 44% των μαθητών δεν ενοχλούνται,  όταν  τους διακόψουμε εν ώρα σύνδεσης, αντίθετα με το 17,3%. Αυτοί που ανυπομονούν να ξανασυνδεθούν μετά από ώρες αποτελούν το 13,5%, ενώ αυτοί  που δεν ανυπομονούν σχεδόν ποτέ είναι το 17%.Οι περισσότεροι μαθητές δεν προτιμούν το internet  από τους φίλους (92,5%). Τέλος οι περισσότεροι προτιμούν να κάνουν κάποιο χόμπι παρά να περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους στο διαδίκτυο. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι αισιόδοξα σχετικά με την εξάρτηση των νέων από το διαδίκτυο. Οι περισσότεροι έχουν επίγνωση των αρνητικών συνεπειών της πολύωρης  χρήσης του διαδικτύου και επίσης χρησιμοποιούν πιο υγιείς μορφές ψυχαγωγίας από το διαδίκτυο.

Άτιτλο2

Άτιτλο

από το μαθητή  Σπανούδη Βασίλη

( Γ3)

Σχολιάστε

Top