Κινητά Τηλέφωνα και Μαθητές

Άτιτλο

Η έρευνα απευθύνθηκε σε συνολικά 68 μαθητές όλων των τάξεων.

Συγκεκριμένα απάντησαν 32 αγόρια και 36 κορίτσια, 10 μαθητές από την Α’ Γυμνασίου, 27 μαθητές από την Β’ Γυμνασίου και 31 μαθητές από Γ’ Γυμνασίου.

Το 97,1% απάντησε ότι έχει κινητό ενώ μόλις 2,9% δεν έχουν. Περίπου το 56,1% απέκτησε κινητό σε ηλικία 8-12 ετών ενώ το 43,9% απέκτησε σε ηλικία 12-15. Το μεγαλύτερο ποσοστό δήλωσε ότι επικοινωνεί κυρίως μέσω διαδικτύου (65,2%). Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι πολλοί μαθητές δεν προτιμούν την μεγάλη διάρκεια φωνητικών κλήσεων γι’ αυτό και μέση διάρκεια φωνητικών κλήσεων ανά ημέρα κάτω από 5 λεπτά δήλωσε το 37,7% και 5-15 λεπτά το 32,8%. Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών δεν χρησιμοποιεί κανένα μέσο προστασίας από την ακτινοβολία όπως Hands free και Bluetooth. Το ποσοστό των μαθητών που έχουν το κινητό τους κατά τη διάρκεια της νύχτας μέσα στο δωμάτιο είναι 43,9% ενώ το 30,3% το έχουν σε άλλο μέρος του σπιτιού, το 25,8% που περισσεύει το έχουν δίπλα στο κρεβάτι. Το 61,5% μετά από παρατεταμένη χρήση αισθάνθηκαν πονοκέφαλο και το άλλο 38,5% αισθάνθηκε κούραση. Στην ερώτηση πού έχετε το κινητό σας όταν είστε εκτός σπιτιού το 68,2% απάντησε ότι το έχει πάνω του. Επίσης ρωτήθηκε εάν οι μαθητές παίρνουν το κινητό μαζί τους στο σχολείο και το 72,7% απάντησε ναι. Μία από της τελευταίες ερωτήσεις που δόθηκαν στους μαθητές ήταν εάν χρησιμοποιούν κρυφά μέσα στην τάξη το κινητό τους και το 84,6% απάντησε πως δεν το χρησιμοποιεί καθόλου.

Το συμπέρασμα είναι ότι η χρήση του κινητού τηλεφώνου από  τους μαθητές είναι εκτεταμένη και ξεκινά από πολύ μικρή ηλικία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το κινητό τηλέφωνο  για τους μαθητές είναι μια  μορφή εξάρτησης.

Άτιτλο8

Άτιτλο3Άτιτλο4Άτιτλο6Άτιτλο7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

από τις μαθήτριες  Ανδρονικίδου Αθανασία(Γ1)
Γράβα Μαρία-Αγνή (Γ1) και
Δαρδούμπα Αλεξάνδρα(Γ1)

 

 

 

 

Σχολιάστε

Top