Κλιματική αλλαγή: Η μεγάλη απειλή

Κλιματική αλλαγή, η μεγάλη απειλή  Σταυρούλα Χαμπίδου, Εύα Φιλίντατζη, Κώστας Χαμπίδης

Είναι πλέον παραδεκτό ότι το κλίμα στη Γη μας αλλάζει. Όταν λέμε κλιματική αλλαγή εννοούμε τη μεταβολή του παγκόσμιου κλίματος και ειδικότερα τις μεταβολές των μετεωρολογικών συνθηκών που εκτείνονται σε μεγάλη χρονική διάρκεια.

Οι συνέπειες είναι σοβαρές. Ήδη παρατηρούμε αρνητικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα και στους ανθρώπινους πληθυσμούς. Η τήξη των θαλάσσιων πάγων στην Αρκτική, η σημερινή αύξηση της θερμοκρασίας  κατά 0,8 °C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα είναι μερικά μόνο ανησυχητικά παραδείγματα. Επίσης μέσα στις επόμενες δεκαετίες, τα αποθέματα νερού που είναι αποθηκευμένα στους παγετώνες και στις χιονισμένες περιοχές θα μειωθούν προκαλώντας ελλείψεις νερού σε περισσότερο από 1 δις ανθρώπους.

Δυστυχώς όμως η συμβολή των ανθρώπων στην κλιματική αλλαγή είναι  καθοριστική. Με τη χρήση ορυκτών καυσίμων, την αποψίλωση των δασών και τις εκπομπές χημικών και ραδιενεργών ουσιών επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο το κλίμα και τη θερμοκρασία της γης. Οι δραστηριότητες αυτές προσθέτουν τεράστιες ποσότητες αερίων στα αέρια που ήδη υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, προκαλώντας αύξηση του φαινομένου του θερμοκηπίου και υπερθέρμανση του πλανήτη.

Επιβάλλεται λοιπόν παγκόσμιος συναγερμός, για να προστατεύσουμε αυτό που μας δίνει ζωή, το περιβάλλον. Οι κυριότερες πολιτικές για την μετρίαση της κλιματικής αλλαγής συνίστανται στις ακόλουθες:

  • προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
  • ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας,
  • μείωση των εκπομπών αερίων διοξειδίου του άνθρακα,
  • αντισταθμιστικά μέτρα για τις παραγωγικές μονάδες.

Συμπεραίνουμε  ότι η κλιματική αλλαγή έχει μεγάλο αντίκτυπο στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα προτεινόμενα μέτρα, ώστε να μετριαστεί το ποσοστό της κλιματικής αλλαγής και επομένως να προστατευτεί η ζωή  του ανθρώπου.

Σταυρούλα Χαμπίδου, Εύα Φιλίντατζη, Κώστας Χαμπίδης

Σχολιάστε

Top