Η γλώσσα των νέων

Η γλώσσα των νέων

Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, αλλά ταυτόχρονα και της διαχρονικής ανάγκης για εκσυγχρονισμό διαμορφώνεται μία καινούρια γλώσσα, η «γλώσσα των νέων».

Η  «γλώσσα των νέων» η οποία, όπως αναφέρει το όνομά της, χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από τους νέους. Ουσιαστικά, είναι μία νέα εκδοχή της υπάρχουσας γλώσσας. Υπάρχουν δηλαδή σε αυτή οι ελληνικοί χαρακτήρες και το λεξιλόγιο, αλλά μεγάλο μέρος της αποτελείται από αγγλικές λέξεις και λέξεις οι οποίες είναι ευρέως γνωστές στο νεανικό κοινό ως «emoji» ή «emojions». Τα «emoji» είναι ένας τρόπος έκφρασης συναισθημάτων μέσω του δια-δικτύου, δηλαδή είναι αυτοκόλλητα ή φα-τσούλες με τα οποία εκφράζουμε την κατάσταση μας πατώντας μόνο ένα κουμπί χωρίς να κουραστούμε να την αποτυπώσουμε περιγραφικά.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτής της γλώσσας είναι τα «greeklish». Τα «greeklish» αποτελούν μία νέα μόδα στο χώρο των νέων και είναι μία γραφή στην οποία οι νέοι γράφουν την ελληνική γλώσσα, αλλά χρησιμοποιούν τους λατινικούς χαρακτήρες με αποτέλεσμα να παραλείπεται τελικά η πρώτη.

Οι λόγοι που οδηγούν τους νέους να χρησιμοποιήσουν αυτή τη νέα γλώσσα είναι πολλοί με κύριο λόγο την ανάγκη διαφοροποίησης. Οι νέοι θέλουν να διαφέρουν από τους υπόλοιπους ανθρώπους και κυρίως από τους ενήλικες, με αποτέλεσμα να επιδιώκουν να κάνουν διαφορετικά πράγματα προκειμένου να ξεχωρίζουν. Ένας άλλος λόγος είναι η ραθυμία, δηλαδή η αποφυγή δυσκολίας, η οποία είναι χαρακτηριστικό της νεολαίας και η οποία τους οδηγεί στο να παραλείπουν τους κανόνες της υπάρχου-σας γλώσσας και να χρησιμοποιούν συντομογραφίες λέξεων. Μεγάλο ρόλο παίζει και το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, καθώς με την ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας και με την ευκολία πρόσβασης σε όλα τα πράγματα ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου καθιστά εύκολη την εισροή λέξεων στο ελληνικό λεξιλόγιο και όχι μόνο.

Κατά τη γνώμη μου, οι νέοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτήν την γλώσσα, διότι η  ελληνική γλώσσα περιέχει ένα πλούσιο και εκφραστικό λεξιλόγιο και είναι λάθος να μην το αξιοποιούμε.

Του Φώτη Ρέντζιου (Γ3)

Σχολιάστε

Top