ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΑΠΟ: ΠΡΟΣΜΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - Μαρ• 30•17

Επιμέλεια άρθρου: Ασπρογιάννης Γιώργος

Η περίοδος της εικονομαχίας ( πολεμική κατά των αγίων εικόνων ) συντάραξε το Βυζάντιο πάνω από εκατό χρόνια  ( 726-843 ). Ο απολογισμός της ήταν τρομακτικός. Χάθηκαν ζωές, κειμήλια, βιβλία, εικόνες από τις οποίες πολλές καταστράφηκαν, κάηκαν ή αλλοιώθηκαν. Η βαθύτερη αιτία της εικονομαχίας είναι θρησκευτική και πνευματική. Η εικονομαχία είναι ένα θρησκευτικό φαινόμενο, μια νέα αίρεση.

 

Οι δύο φάσεις της εικονομαχίας

 

Πρώτη φάση ( 726 μ.Χ. – 787 μ.Χ. )

 

Ο Λέων ο Γ  ο Ίσαυρος  το 726 και το 730 με διατάγματα διέταξε την καταστροφή των εικόνων γενικά. Στα χρόνια του Κωνσταντίνου του Ε’ πολλοί μοναχοί και ανώτεροι αξιωματούχοι του κράτους κακοποιήθηκαν, εξορίστηκαν  ή θανατώθηκαν. Σε αυτή την φάση της εικονομαχίας, από θεολογική σκοπιά υπερασπίστηκε τις ιερές εικόνες ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

 

Το 787 μ.Χ. η Ειρήνη η Αθηναία, συγκάλεσε την Ζ’ Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια της Βιθυνίας. Η Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος καταδίκασε την εικονομαχία ως αίρεση και αναστήλωσε τις εικόνες.

 

Δεύτερη φάση ( 815 μ.Χ. – 843 μ.Χ. )

 

Ο Λέων ο Ε’ Ο Αρμένιος με σύνοδο ακύρωσε τις αποφάσεις της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου και καταδίωξε τους εικονόφιλους. Ο Θεόφιλος που ανέβηκε στο θρόνο το 829, αποδείχθηκε ο πιο φοβερός πολέμιος των εικόνων και μισούσε την Ορθοδοξία.

 

Η σύζυγός του όμως Θεοδώρα, που ήταν ευσεβής και κρυφή χριστιανή, μετά το θάνατο του Θεόφιλου και με συμπαραστάτη τον πατριάρχη Μεθόδιο, συγκάλεσε σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη το 843 που αποφάσισε την επαναφορά των αποφάσεων της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου και την οριστική αναστήλωση των εικόνων.

 

Έτσι την πρώτη Κυριακή των Νηστειών του 843, έγινε η οριστική αναστήλωση των ιερών εικόνων και από  τότε η ημέρα αυτή εορτάζεται ως Κυριακή της Ορθοδοξίας. Αναστήλωση σημαίνει επαναφορά των αγίων εικόνων στην θέση τους μέσα στο ναό.

Ο θρίαμβος της Ορθοδοξίας

 

Η Ορθοδοξία θριάμβευσε. Νικήθηκε η αίρεση. Οι Εικονομάχοι ισχυρίζονταν  ότι, αφού ο Θεός είναι πνεύμα, δεν είναι δυνατόν να ζωγραφίζεται. Έτσι η εικόνα του Χριστού δεν παρουσιάζει τον Υιό του Θεού, αλλά έναν απλό άνθρωπο. Αρνούνταν έτσι την ενανθρώπιση του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού. Η αλήθεια της Εκκλησίας είναι :

 

  • ο λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος, πήρε ανθρώπινη σάρκα, έλαβε ορατή μορφή.
  • όποιος αρνείται την εικόνα αρνείται την Ενανθρώπιση του Χριστού και την αληθινή παρουσία ανάμεσά μας.
  • η προσκύνηση των εικόνων φανερώνει την πίστη της θέωσης της ανθρώπινης φύσης.
  • όποιος αρνείται την εικόνα, αρνείται το Θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού.
  • η χρήση της εικόνας είναι αρχαία παράδοση της Εκκλησίας .
  • η λατρεία ανήκει μόνο στο Θεό, ενώ στην εικόνα αρμόζει η τιμητική προσκύνηση.

 

 

Σχολιάστε

Top