Μαθητικά Συμβούλια

Γράφουν οι μαθήτριες της Β” Γυμνασίου, Μάρτου Κατερίνα και Έλενα Στεφούλη

     Χρόνια τώρα στα σχολεία πρωτοβάθμιας , δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί ο θεσμός των μαθητικών συμβουλίων. Μαθητές από όλες τις τάξεις έχουν την  ευκαιρία να βάλουν υποψηφιότητα για να εκλεγούν ως μέλη του δεκαπενταμελούς ή πενταμελούς συμβουλίου. Όμως, ποια μπορεί να είναι τα οφέλη για τους εφήβους αλλά και για τους καθηγητές ενός σχολείου;

     Η συμμετοχή των παιδιών στα παραπάνω συμβούλια φανερώνει θετικές επιδράσεις στις σχέσεις μεταξύ μαθητών και καθηγητών , καθώς ενισχύει την αλληλεγγύη, την ομαδικότητα αλλά και την συνεργασία .  Επίσης, κεντρίζει το ενδιαφέρον του μαθητή για τα κοινά και τον προετοιμάζει ώστε μετέπειτα να γίνει ενεργός πολίτης. Ακόμη,ο έφηβος μαθαίνει να αναλαμβάνει  την ευθύνη για τις αποφάσεις του ,των οποίων τα αποτελέσματα δεν έχουν αντίκτυπο μόνο σε αυτόν  αλλά σε ολόκληρη την τάξη. Τέλος, βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα.

Οι μαθητικές κοινότητες προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην αρμονική λειτουργία του σχολικού συστήματος. Αρχικά, ελαχιστοποιούν τον χρόνο επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων είτε στην τάξη ,είτε μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Σημαντικό είναι ότι συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του σχολείου και τον συντονισμό και της εσωτερικής πολιτικής του .Επιπρόσθετα, τα συμβούλια αποτελούν πρωταρχικό κομμάτι της δημοκρατίας καθώς τα παιδιά μαθαίνουν να σέβονται τους συμπολίτες τους, να διεκδικούν τα δικαιώματα τους και να αποδέχονται τη διαφορετική άποψη του καθενός. Συμπληρωματικά, διδάσκουν στους εφήβους τον πολιτισμό, να εκφράζονται πολιτισμένα σε κάθε στιγμή της ζωής τους  και να επιχειρηματολογούν για οποιοδήποτε αίτημά τους.

Ολοκληρώνοντας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα δεκαπενταμελή αλλά και τα πενταμελή συμβούλια έχουν έναν σημαντικό ρόλο στη διοίκηση και την οργάνωση των γυμνασίων και των λυκείων. Επομένως, χωρίς αυτά το σχολείο δε θα επιτελούσε ένα σημαντικό στόχο του  ,την πολιτικοποίηση των μαθητών.

Σχολιάστε

Top