«Λακωνικότητα» της μαθήτριας Καράμπη Μαρίας

ΑΠΟ: Παναγιώτης Παπαντωνίου - Νοε• 28•19

Όταν αναφερόμαστε στον όρο λακωνικότητα ή μιλάμε για λακωνικό λόγο εννοούμε την σύντομη διατύπωση -έκφραση των απόψεων μας χωρίς να παραβλέπεται η πληρότητα του νοήματος. Δηλαδή η εύστοχη, περιεκτική και σύντομη εκφορά του λόγου. Η λακωνικότητα επιπλέον είναι μία αρετή στην οποία λίγα άτομα έχουν, αλλά αναγκαία στην σημερινή μας εποχή.

Στην σημερινή εποχή η λακωνικότητα είναι αναγκαία λόγω του ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δηλαδή υπάρχουν γρήγοροι ρυθμοί εκτύλιξης των γεγονότων και των αλλαγών όσον αφορά όλους τους τομείς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον καταιγισμό των μηνυμάτων και των πληροφοριών. Αυτό εξαναγκάζει τον άνθρωπο να απλοποιήσει τον λόγο του και να περιορίσει τα ουσιώδη. Όλα αυτά γιατί έχουν πιο γρήγορους ρυθμούς ζωής άρα ο χρόνος περιορίζεται με αποτέλεσμα να πρέπει οι αποφάσεις να λαμβάνονται πιο γρήγορα και να γίνεται ο λόγος κατανοητός ταχύτατα. Όλα αυτά αφορούν όμως την χρήση της λακωνικότητας στον τρόπο ζωής μας δηλαδή στην καθημερινότητα.

Εκτός από την διευκόλυνση στην καθημερινή μας ζωή, η λακωνικότητα βοηθάει τον άνθρωπο ως προς τον τρόπο που εκφράζεται. Αυτό γιατί η χρήση του λακωνικού λόγου προϋποθέτει την πλήρη γνώση της γλώσσας και αποτελεί πνευματική άσκηση που προάγει την σκέψη. Επιπλέον, ο λακωνικός λόγος προσδίδει βαρύτητα και κύρος στον λόγο κάποιου ατόμου και εντυπωσιάζει με την χρήση του. Ταυτόχρονα, η συνομιλητές επικεντρώνουν την προσοχή τους στην ουσία του θέματος και όχι στις περιττολογίες γεγονός που αποδεικνύει τον καλλιεργημένο λόγο του ανθρώπου. Συμπεραίνουμε έτσι πως η λακωνικότητα αποτελεί αρετή που εξυψώνει τη γλώσσα, προάγει την επικοινωνία και την ζωή μας. Γι αυτό τον λόγο είναι σημαντικό να υιοθετήσουμε όλοι την λακωνική έκφραση.

Σχολιάστε

Top