Στήλη 'Πολιτιστικό Πρόγραμμα " Σύνταξη & Επιμέλεια Ψηφιακής Σχολικής Εφημερίδας"'

Ο ρόλος των ΜΜΕ στην ζωή μας

Όπως είναι γνωστό από την καθημερινή μας ζωή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  ή αλλιώς ΜΜΕ , εννοούνται όλα τα μέσα που […]

συνέχεια »

«Λακωνικότητα» της μαθήτριας Καράμπη Μαρίας

Όταν αναφερόμαστε στον όρο λακωνικότητα ή μιλάμε για λακωνικό λόγο εννοούμε την σύντομη διατύπωση -έκφραση των απόψεων μας χωρίς να […]

συνέχεια »

«Παιδεία & Δημοκρατία» της μαθήτριας της μαθήτριας Κουκουτούδη Δήμητρας

        Στις μέρες μας , γίνεται πλέον αντιληπτό το γεγονός ότι η αξία της εκπαίδευσης ως φορέα […]

συνέχεια »

«Επιπτώσεις Τεχνοκρατικής Εκπαίδευσης και Ανθρωπιστική Παιδεία» της μαθήτριας Λεριά Στέβης

   Αποτελεί κοινό τόπο πως η ανθρωπιστική παιδεία αποτελεί πρότυπο παιδείας, που θέτει στο κέντρο του τον άνθρωπο, καθόσον αποβλέπει […]

συνέχεια »
Top