ΣΒΑ

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δείτε μια παρουσίαση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της UNESCO, που περιλαμβάνει και τους επιμέρους στόχους σε καθέναν από αυτούς. Λήψη αρχείου

Logo_HOS

Πουλιά της Κρήτης

Μια παρουσίαση των πουλιών που συναντώνται στην Κρήτη από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Λήψη αρχείου

ΠΕΕΚΠΕ

Η ΠΕΕΚΠΕ για τη λειτουργία των ΚΕΠΕΑ

Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σχετικά με τα προβλήματα λειτουργίας των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία με την [...]