Ο ευρωπαϊκός ιστότοπος του σχολείου μας

 Για τις ανάγκες της διάχυσης των αποτελεσμάτων του πρώτου ευρωπαϊκού προγράμματος του 1ου Γυμνασίου Ελευθερίου-Κορδελιού, δημιουργήσαμε έναν ξεχωριστό  ιστοχώρο , στον οποίο  παρουσιάζονται οι γνώσεις, οι δεξιότητες αλλά και οι εμπειρίες των συμμετεχόντων σε αυτό. Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα με τίτλο » Classroom Management Solutions for Teachers: New Methodologies, Effective Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies» υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις από δύο ομάδες εκπαιδευτικών στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας και αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια και μια αφετηρία για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό και την εξωστρέφεια του σχολείου μας, αλλά και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας και της μάθησης  και την υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών του.

  Ο ευρωπαϊκός ιστότοπος του σχολείου μας περιέχει πλούσιο υλικό με παρουσιάσεις, βίντεο, φωτογραφικό υλικό και πολλές πληροφορίες τόσο για το πρόγραμμα, όσο και για την εφαρμογή στην τάξη των μεθόδων και τεχνικών πάνω στις οποίες έγινε η επιμόρφωση.  Ελπίζουμε η περιήγηση στις σελίδες του,  πέρα από το γνωστικό κομμάτι της, να αποτελέσει κίνητρο για συνέχιση του ευρωπαϊκού προσανατολισμού του σχολείου μας! 

Περιηγηθείτε στις σελίδες του εδώ: Ο ευρωπαϊκός ιστότοπος του σχολείου μας

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης