ασπασία ειρήνη 1

Δημιουργούμε για την Ειρήνη

2

Ειρήνη από την Ασπασία Καραγιώργου Α1 Ειρήνη είναι η κατάσταση όπου δεν υπάρχει πόλεμος, σύγκρουση ή βία. Η Ειρήνη είναι κάτι πολύ σημαντικότερο από μια [...]