Χωρίς εικόνα

Διοικητήριο

Το διοικητήριο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης,  χτίστηκε το 1891 επί Οθωμανικής αυτοκρατορίας και σήμερα στεγάζει το υφυπουργείο Μακεδονίας-Θράκης. Αρχιτέκτονάς του ήταν ο Βιταλίανο Ποζέλι, ο [...]