Επικοινωνία

14ο Γυμνάσιο Λάρισας,

Χατζοπούλου & Καρκαβίτσα, 41221
Τηλ.: 2410285851, Fax: 2410284924


 

Top