περιοδικό δικτύου απόσπασμα

Δίκτυο σχολείων e-τύπος

2

Δίκτυο σχολείων   e-τύπος Η συνεργασία μεταξύ των σχολείων αποτελεί ζητούμενο της σύγχρονης εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια διαδικασία που ενισχύει τις σχέσεις των μελών της εκπαιδευτικής [...]