Δίχως εικόνα

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

1

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου υπερθερμαίνει τον πλανήτη. Το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο παράγεται από την καύση πετρελαίου, βενζίνης κ.α εγκλωβίζει της ακτίνες του ήλιου. [...]

Eleftheria Z.  ST1

Η Γη μας μιλάει …

3

Το περιβάλλον είναι ο φυσικός κόσμος που γεννιέται και ζει ένας οργανισμός. Η εξέλιξη του ανθρώπου ξεκίνησε στα βάθη χιλιετηρίδων και μαζί με αυτή, η [...]

Ioannis T ST1 3

Κοινή Οχιά: Ελληνική Πανίδα

2

Η κοινή οχιά ( Vipera ammodytes) είναι το πιο διαδεδομένο είδος οχιάς στην χώρα μας. Η γεωγραφική κατανομή του φιδιού είναι από την Ρουμανία στα [...]