Κοινή Οχιά: Ελληνική Πανίδα

Εικόνα από Βικιπαίδεια

Εικόνα από Βικιπαίδεια

Η κοινή οχιά ( Vipera ammodytes) είναι το πιο διαδεδομένο είδος οχιάς στην χώρα μας. Η γεωγραφική κατανομή του φιδιού είναι από την Ρουμανία στα βόρεια ως την Πελοπόννησο στα νότια.

Η κοινή οχιά έχει δηλητήριο θανατηφόρο για τα θηράματά της ( ποντίκια, σαύρες, πουλιά) και μερικές φορές γι΄ αυτούς που έχουν αλλεργία σε αυτό αλλά για έναν υγιή άνθρωπο δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο ειδικά αν λάβει έγκαιρα ιατρική φροντίδα.

Το θηλυκό φίδι γεννά από 10 έως 20 ζωντανά μικρά. Το μέγεθος του θηλυκού είναι ελαφρός μικρότερο από του αρσενικού. Το κεφάλι του φιδιού διαφέρει έντονα από το υπόλοιπο σώμα του φιδιού.

Η κοινή οχιά είναι ένα μεσαίου μεγέθους ερπετό που συνυπάρχει στην Ελλάδα μαζί με άλλα 4 υποείδη:

  • Οθωμανική οχιά  – Montivipera xanthina (Gray, 1849)
  • Οχιά της Μήλου – Macrovipera schweizeri (Werner, 1935)
  • Αστρίτης – Vipera berus (Linnaeus, 1758)
    Νανόχεντρα – Vipera graeca (Nilson & Andrén, 1988)
Εικόνα από Βικιπαίδεια - Τα 5 είδη οχιάς στην χώρα μας

Εικόνα από Βικιπαίδεια – Τα 5 είδη οχιάς στην χώρα μας

Στην Κύπρο εντοπίζεται η φίνα ή κοντονούρα (λόγω της κοντής της ουράς), που ανήκει στο είδος Macrovipera lebetina.

 

Πηγή : Βικιπαίδεια

Ιωάννης Τ.   ΣΤ1

2 Σχόλια

Υποβολή απάντησης