ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου - Ομάδα Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τομέα Πληροφορικής - Ειδικότητας Τεχνικών Εφαρμογών Λογισμικού

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β” Τάξης
Τομέα Πληροφορικής

Οι μαθητές της Β” Τάξης του Τομέα: «Πληροφορικής» και Ειδικότητας: «Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού«, παρακολουθούν εβδομαδιαία μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών διδασκαλίας, εκ των οποίων οι 12 ώρες ανήκουν σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και οι υπόλοιπες 23 σε μαθήματα της ειδικότητάς τους, που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:

Μάθημα Θεωρία Εργαστήριο
Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1 3
Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2 2
Βασικά Θέματα Πληροφορικής 2 2
Λειτουργικά Συστήματα & Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1 2
Βάσεις Δεδομένων με εφαρμογές στο Διαδίκτυο 1 2
Σχεδίαση & Διαχείριση Ιστοτόπων 2 3
Σύνολο 9 14

Αναζητήστε τα επαγγελματικά δικαιώματα του τομέα που σας ενδιαφέρει στο παρακάτω τεύχος της σχολικής μας εφημερίδας:

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Top